واحد های ثبت شده در گروه اتاق سازی به تعداد 1,125 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کشهورزی خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیقجر 144
اطاق سازی کامیون جهان بنز صائبی خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیمسعود صائبیتیران کمربندی بلوار چمران تعمیرگاه یک جهان بنز 456
لوازم یدکی ایساکو حاجی حسینی خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیحسن خوانین زاده 330
وسایل سنگین خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیمهذی جنب بلدار مسافر 281
لوازم یدکی خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیمحمد رسول کاظمیشهداد حیا بان طالقانی رو به رو شهر داری 332
ردیاب خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیبهمن شجاع مشهد خیابان گاز گاز ۶ 388
اوراق فروشی بهنام خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیبهنام ساریزاده آغ.ارومیه کمربندی خاتم الانبیا روبرو مجتمع خودرویی395
کاربری سازی شایان خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیسیامک شایان تهران، اتوبان ساوه، خروجی صباشهر بعد از آدران، خیابان سعدی، پلاک ۶ 785
oto car خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیmizani تهران اميرلو432
ایساکو خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیمروجیخیابان باقرپوریان خیابان مطهری خی454
اطاقسازی امیر جعفری خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیامیر جعفری زرندینی شهرستان نکا نکا روبه روی شهرک عپاسپور1375
فروشگاه سهیل خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیسهیل غلامی خیابان امیرکبیر کوچه سراج پلاک 34 732
اتاق سازی قائم خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیبرادران خدابنده لوتهران ، جاده مخصوص تهران کرج کیلومتر17 ، بلوار کرمان خودرو، به سمت اندیشه ، انتهای پل راه آهن ، اتاق سازی قائم 3081
فروشگاه جاوید خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیعماد ایقانیان 656
اطاقسازی کامیون گریوانی خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازییوسف گریوانی بجنورد جاده تهران جنب نمایندگی ایران خودرو 2391
مجتمع خدمات رفاهی خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیقادری استان آ.غ-پیرانشهر-سه راهی پسوه734
گرجی خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیرضا گرجیهمدان جاده ملایر اراضی روستای سنکستان774
مصطفی خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیمصطفی فتحی پورجاده کرمانشاه - مقابل مهمانسرای ارتش688
تولید اتاق وسایل نقلیه قدس خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیمحمد رضا گرجیمیدان امام حسین بلوار بهشت - مقابل بانک صادرات داخل گاراژ قدس680
اتاق سازی مددی مرام خدمات وسایل نقلیه_اتاق سازیجعفر مددی مرامجاده ملاير اراضي سنگستان داخل گاراژ خانجاني786