واحد های ثبت شده در گروه اگزوز سازی به تعداد 2,461 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اگزوزسازی سهند خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیروح اله سهندآبادی بلوار استاد شهریار(جاده انهر) روبروی استادیوم ورزشی، مغازه اگزوزسازی سهند123
جوشکاری اکزوز علی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیعلي نورمحمديزنجان - دباغها - خیابان شهیدرضا مصطفوی - خیابان توحید - پلاک -843 - طبقه همکف128
اگزوزسازی حمید خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیحميدرضا آقامحمديزنجان - میدان پایین - کوچه (فلسطین) - بلوار 15خرداد - پلاک -104 - طبقه همکف127
تهران تکنیک اصغر خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیمسيب سيروسيزنجان - میدان پایین - کوچه شهیدرسول حق وردی - بلوار شهیددکتربهشتی - طبقه همکف129
اگزوزسازی سلیمی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیحمیدرضا سلیمیزنجان - کوی سعیدیه - خیابان شهیدیوسف کلاهدوزجنوبی - خیابان (12متری اول) - پلاک -3 - طبقه اول118
اگزوزسازی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیمحسن کورحسنلوصدرجهان 0 76131
جوش کاری واگزوز سازی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیصفرعلی فخری لوزنجان - بیت المقدس - کوچه (باغ) - بلوار (شهیددکتربهشتی) - پلاک -2,085 - طبقه همکف115
اکزوزسازی وجوشکاری سعید خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیسعید دوستیصدرجهان جنب چلوکبا بی سلامت 118122
اگزوز سازی رضا خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیرضا حواریونزنجان ، دباغها ، کوچه شهیدیوسف خوئینی ، خیابان امام موسی صدر[محمدباقرصدر] ، پلاک 51 ، طبقه همکف121
جوشکاری اگزوز فرج خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیفرج باغبانیزنجان ، صدرجهان ، کوچه قلی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 215 ، طبقه همکف110
جوشکاری اگزوز سبک و سنگین خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیرسول پناهیزنجان ، سیلو ، خیابان سیلو ، بلوار شهیددکتربهشتی ، پلاک 968 ، طبقه همکف121
اگزوز سازی رحمان افشاری خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیرحمن افشاریزنجان ، جاوید ، کوچه شهیدعلی محمدی ، کوچه سیلاب ، پلاک 6 ، طبقه همکف118
تعویض و تعمیر ا گزوز خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیمهدی اثاریزنجان - بابائیان - کوچه شهیدمحمدموعودی - بلوار 15خرداد - پلاک 117 - طبقه همکف - 128
اکزوزسازی خوئینی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیاحمد خوئینیزنجان - اسلام آباد - خیابان شهیدآیت اله صدوقی جنوبی - خیابان شهیدآیت اله اشرفی اصفهانی غربی - پلاک -240 - طبقه همکف125
اگزوز سازی سعید خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیمرتضی ماه پیکرزنجان - کوی وحدت - کوچه میربهاء - بلوار (شهیددکتربهشتی) - پلاک -72 - طبقه همکف116
اگزوز سازی مدرن خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیامیر محمدیخرمدره - خرم - کوچه (کانون بازنشستگان) - خیابان ولیعصر - پلاک 31 - طبقه همکف112
جوشکاری اسدی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیاسداله اسدیخیابان طالقانی شمالی مقابل فراز پیما 0119
اسدي خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیحسین اسدیبلوار خرمشهر نبش میدان تمدن ندارد 0122
اگزوزسازی عینالی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیمرتضی عینالیقیدار ، میدان معلم ابتدای کمربندی ، روبروی آموزش وپرورش ، پلاک 123 ، طبقه همکف124
اگزوزسازی خدمتی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیعلی خدمتیقیدار ، خیابان کمربندی ، تقاطع خیابان شهیدهادی پیران ضلع جنوبی ، پلاک 192 ، طبقه همکف125