واحد های ثبت شده در گروه اگزوز سازی به تعداد 2,467 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اگزوزسازی نادر خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیاستاد نادرسه راهی قبرستان جنب لوازم یدکی برادران عزیزی 59
اگزوزسازی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازینادر سه راهی قبرستان65
رادیاتورسازی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیامیرحیدریان شهرری جاده ورامین فیروزآبادایستگاه صافکاری نبش گاراژبختیاری رادیاتورسازی امیر223
اگزوزسازی عالیوند خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیمحمدرضا عالیوندروبروی گاراژ شرکت نفت، جنب تأمین اجتماعی روبروی گاراژ شرکت نفت، جنب تأمین اجتماعی347
اگزوز سازی لیان خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیزارع 375
اگزوز ورادیاتورسازی گلشنی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیعبدالله گلشنی جرجان خ قابوس جنب جایگاه پمپ گاز گرگان جرجان خ قابوس جنب پمپ گاز 603
اگزوزسازی سهند خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیروح اله سهندآبادی بلوار استاد شهریار(جاده انهر) روبروی استادیوم ورزشی، مغازه اگزوزسازی سهند327
جوشکاری اکزوز علی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیعلي نورمحمديزنجان - دباغها - خیابان شهیدرضا مصطفوی - خیابان توحید - پلاک -843 - طبقه همکف373
اگزوزسازی حمید خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیحميدرضا آقامحمديزنجان - میدان پایین - کوچه (فلسطین) - بلوار 15خرداد - پلاک -104 - طبقه همکف376
تهران تکنیک اصغر خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیمسيب سيروسيزنجان - میدان پایین - کوچه شهیدرسول حق وردی - بلوار شهیددکتربهشتی - طبقه همکف257
اگزوزسازی سلیمی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیحمیدرضا سلیمیزنجان - کوی سعیدیه - خیابان شهیدیوسف کلاهدوزجنوبی - خیابان (12متری اول) - پلاک -3 - طبقه اول399
اگزوزسازی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیمحسن کورحسنلوصدرجهان 0 76407
جوش کاری واگزوز سازی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیصفرعلی فخری لوزنجان - بیت المقدس - کوچه (باغ) - بلوار (شهیددکتربهشتی) - پلاک -2,085 - طبقه همکف382
اکزوزسازی وجوشکاری سعید خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیسعید دوستیصدرجهان جنب چلوکبا بی سلامت 118403
اگزوز سازی رضا خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیرضا حواریونزنجان ، دباغها ، کوچه شهیدیوسف خوئینی ، خیابان امام موسی صدر[محمدباقرصدر] ، پلاک 51 ، طبقه همکف439
جوشکاری اگزوز فرج خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیفرج باغبانیزنجان ، صدرجهان ، کوچه قلی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 215 ، طبقه همکف302
جوشکاری اگزوز سبک و سنگین خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیرسول پناهیزنجان ، سیلو ، خیابان سیلو ، بلوار شهیددکتربهشتی ، پلاک 968 ، طبقه همکف301
اگزوز سازی رحمان افشاری خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیرحمن افشاریزنجان ، جاوید ، کوچه شهیدعلی محمدی ، کوچه سیلاب ، پلاک 6 ، طبقه همکف391
تعویض و تعمیر ا گزوز خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیمهدی اثاریزنجان - بابائیان - کوچه شهیدمحمدموعودی - بلوار 15خرداد - پلاک 117 - طبقه همکف - 390
اکزوزسازی خوئینی خدمات وسایل نقلیه_اگزوز سازیاحمد خوئینیزنجان - اسلام آباد - خیابان شهیدآیت اله صدوقی جنوبی - خیابان شهیدآیت اله اشرفی اصفهانی غربی - پلاک -240 - طبقه همکف419