واحد های ثبت شده در گروه نمایشگاه ماشین به تعداد 17,374 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
نمایشگاه اتومبیل پناه خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینرضا کرمانی تربت حیدریه بلوار جانبازان بین جانبازان ۱۷و۱۹ 89
اتو برادری خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینعباس مجرد برادری تهران خیابان آذربایجان135
نمایشگاه خودرو خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینحمیدرضاشیلدار نیاوران،جمشیدیه،77
نمایشگاه اتومبیل منصوری خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینعادل منصوری شوش میدان خلیج بلوار جمهوری 82
مشاورین املاک تراب فرد خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشیناحمد تراب فرد جهرمی جهرم،بلوار شهید رجایی، حد فاصل چهارراه امام حسین وبانک تجارت،،،جنب نانوایی سفید فرد90
اتو آریا خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینشهرام آریانازاهدان _ حدفاصل خیابان امام خمینی و مصطفی خمینی 110
نمایشگاه اتومبیل رفیعی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینرفیعی کرج دولت اباد نبش ابوسعید ۲۰181
گالری امید خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشیناحمدی۲۲ بهمن شهدایی مهراب 91
تختي خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشین  تهران خيابان شوش شرقي بين خيابان ارج وشبير اتومبيل تختي77
گالری خودرو پلاس خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینعلیرضا امیری بلوار شهید باهنر روبروی فروشگاه هفت129
نمایشگاه اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینحسن الفتی خیابان نقلیه بهداشت روبروی بیمارستان امام خمینی 89
فروش خودروی غرب خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینامین کزازیتویسرکان بلوار اشرفی اصفهانی 74
نمایشگاه اتومبیل مرادی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینحاج حسن مرادی اراک خ جلال آل احمد نبش فرجام ۳503
نمايشگاه اتومبيل خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینرامين افتخارزاده لنگرود خيابان حافظ روبروى بانك توسعه وتعاون300
مرکز خرید فروش خودرو خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینرضا صحربانی تهران ورامین کلاته میدان الغدیر ببلوار قائم285
نمایشگاه اتوموبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینبختیاررحیمیسقز,بلوارکردستان روبروی دبیرستان دخترانه کوثر نمایشگاه رحیمی 383
ابراهیم بهداروند خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینبهداروند تهران جمهوری شعبه یک اندیمشک چهاراه انقلاب شعبه ۲ آبادان شهرک ماشین شعبه ۳438
نمایشگاه اتومبیل حسین خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینتاج کی بوشهر - خ عاشوری _ خ غدیر (دانشگاه پیام نور) 776
وکالت خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینوکیل 405
نمایشگاه اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشیننجاری گرمه . بلوار امام رضا 416