واحد های ثبت شده در گروه نمایشگاه ماشین به تعداد 17,384 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اتو گالری هامون خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینرامین نجاریچابهار میدان هیئت سه نفره رو به روی اداره راه و شهر سازی 72
بورس خودرو خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینمهدی مکنت جو اصفهان _خیابان امام خمینی _محله بابوکان 25
نمایشگاه اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشیناسماعیل قاسمیان راد 66
اتوگالری علوی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینمحمد علوی شهرکرد خواجه نصیر نبش کوچه ۵۲/۱ 128
اتوگالری_مهدی_اردبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینحسین محمدی اردبیل میدان توحید 127
نمایشگاه اتومبیل امیر شاهان خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینامیر منیریان خرمشهر ۱۲174
اتو گالری مایباخ خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینسهیل نیک افعالگیلان رشت خ سعدی جنب بانک صادرات اتو گالری مایباخ 138
بازرگانی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینمهدی رضویمشهد آزادی ۴۸ 224
نمایشگاه اتومبیل خلیج فارس خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینسپهری فر نهاوند .بلوارشهیدطالبیان روبروی پلی ظفری148
اتوگالری کارلوکس خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینمجید رحیمی بروجرد از سمت میدان توحید ابتدای خیابان خرم از سمت میدان توحید ابتدای خیابان خرم بروجرد از سمت میدان توحید ابتدای خیابان خرم بروجرد از سمت میدان توحید ابتدای خیابان خرم بروجرد از سمت200
نمایشگاه اتومبیل پناه خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینرضا کرمانی تربت حیدریه بلوار جانبازان بین جانبازان ۱۷و۱۹ 208
اتو برادری خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینعباس مجرد برادری تهران خیابان آذربایجان281
نمایشگاه خودرو خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینحمیدرضاشیلدار نیاوران،جمشیدیه،206
نمایشگاه اتومبیل منصوری خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینعادل منصوری شوش میدان خلیج بلوار جمهوری 261
اتو آریا خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینشهرام آریانازاهدان _ حدفاصل خیابان امام خمینی و مصطفی خمینی 296
نمایشگاه اتومبیل رفیعی خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینرفیعی کرج دولت اباد نبش ابوسعید ۲۰399
گالری امید خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشیناحمدی۲۲ بهمن شهدایی مهراب 208
تختي خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشین  تهران خيابان شوش شرقي بين خيابان ارج وشبير اتومبيل تختي181
گالری خودرو پلاس خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینعلیرضا امیری بلوار شهید باهنر روبروی فروشگاه هفت247
نمایشگاه اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینحسن الفتی خیابان نقلیه بهداشت روبروی بیمارستان امام خمینی 185