واحد های ثبت شده در گروه ماشین تصادفی به تعداد 20 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تصادفی تاپ خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیحبیب رضاپور 579
صافکاری خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیشفیعی اصفهان ، خ جی غربی ، خ بسیج ، پلاک ۷۲ 300
کارگاه صافکاری شورش و هیمن خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیهیمن خوشبخت خیابان شهید شریکندی جنب ترمینال کارگاه صافکاری شورش و هیمن 750
تابش خودرو خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفی کارشناس خودرو تایید سلامت خودرو بررسی فنی خودرو ک میدان دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم 818
تعمیر گاه نوین خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیمحسن محمدی بعد از میدان نبوت خیابان حمزه الشهدا توحید 63جنب استوکی محمدی1077
صافکاری ونقاشی افق خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیاصغر مرادیبلوار ارتش روبروی مهمانسرای ارتش صافکاری افق 1132
صافکاری خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیاحسانی فر 893
خاوران خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیعلی کریمی خ اما 1200
جایگاه تصادفات رضایی خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیسجاد سجاد رضایی یزدآبادیفلاورجان شهرابریشم 200متربعدازپل هوایی زندان به طرف فلاورجان1007
جایگاه تصادفات حسین خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیغلامحسین غلامحسین همتی ولدانیاصفهان خ شهید خلیلی مقابل چلوکبابی باباعلی1075
جایگاه تصادفات سپاهان خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیمحمدحسن محمدحسن صابری دستجردیاصفهان خ قائمیه جنب کوچه آگاهی1018
جایگاه تصادفات 405 خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیسیدعابدین سیدعابدین اسدیاصفهان جاده قلعه شور حدفاصل خ فرهنگ وفرزانگان794
جایگاه تصادفات مدرن خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیحبیب اله کیفرشهرضاخ انقلاب پ 146826
جایگاه تصادفات پاکروان خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیمهدی مهدی پاکروان لنبانیدرچه سه راه آب وبرق جنب مسجد امام رضاع جایگاه تصادفات پاکروان865
خریدوفروش خودروی تصادفی خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفی مهدی ملک عباسلومارالان کمربند میانی داخل پارکینگ عباسلو1196
گلگیر سازی صافکاری خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیفغفوریتبریز رروبروی تراکتور سازی اول رواسان جنب پل عابر پیاده 1217