واحد های ثبت شده در گروه ماشین تصادفی به تعداد 20 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تصادفی تاپ خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیحبیب رضاپور 137
صافکاری خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیشفیعی اصفهان ، خ جی غربی ، خ بسیج ، پلاک ۷۲ 126
کارگاه صافکاری شورش و هیمن خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیهیمن خوشبخت خیابان شهید شریکندی جنب ترمینال کارگاه صافکاری شورش و هیمن 455
تابش خودرو خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفی کارشناس خودرو تایید سلامت خودرو بررسی فنی خودرو ک میدان دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم 660
تعمیر گاه نوین خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیمحسن محمدی بعد از میدان نبوت خیابان حمزه الشهدا توحید 63جنب استوکی محمدی791
صافکاری ونقاشی افق خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیاصغر مرادیبلوار ارتش روبروی مهمانسرای ارتش صافکاری افق 711
صافکاری خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیاحسانی فر 693
خاوران خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیعلی کریمی خ اما 792
جایگاه تصادفات رضایی خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیسجاد سجاد رضایی یزدآبادیفلاورجان شهرابریشم 200متربعدازپل هوایی زندان به طرف فلاورجان648
جایگاه تصادفات حسین خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیغلامحسین غلامحسین همتی ولدانیاصفهان خ شهید خلیلی مقابل چلوکبابی باباعلی671
جایگاه تصادفات سپاهان خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیمحمدحسن محمدحسن صابری دستجردیاصفهان خ قائمیه جنب کوچه آگاهی799
جایگاه تصادفات 405 خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیسیدعابدین سیدعابدین اسدیاصفهان جاده قلعه شور حدفاصل خ فرهنگ وفرزانگان638
جایگاه تصادفات مدرن خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیحبیب اله کیفرشهرضاخ انقلاب پ 146664
جایگاه تصادفات پاکروان خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیمهدی مهدی پاکروان لنبانیدرچه سه راه آب وبرق جنب مسجد امام رضاع جایگاه تصادفات پاکروان689
خریدوفروش خودروی تصادفی خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفی مهدی ملک عباسلومارالان کمربند میانی داخل پارکینگ عباسلو703
گلگیر سازی صافکاری خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیفغفوریتبریز رروبروی تراکتور سازی اول رواسان جنب پل عابر پیاده 885