واحد های ثبت شده در گروه ماشین تصادفی به تعداد 18 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
کارگاه صافکاری شورش و هیمن خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیهیمن خوشبخت خیابان شهید شریکندی جنب ترمینال کارگاه صافکاری شورش و هیمن 231
تابش خودرو خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفی کارشناس خودرو تایید سلامت خودرو بررسی فنی خودرو ک میدان دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم 489
تعمیر گاه نوین خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیمحسن محمدی بعد از میدان نبوت خیابان حمزه الشهدا توحید 63جنب استوکی محمدی621
صافکاری ونقاشی افق خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیاصغر مرادیبلوار ارتش روبروی مهمانسرای ارتش صافکاری افق 495
صافکاری خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیاحسانی فر 546
خاوران خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیعلی کریمی خ اما 642
جایگاه تصادفات رضایی خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیسجاد سجاد رضایی یزدآبادیفلاورجان شهرابریشم 200متربعدازپل هوایی زندان به طرف فلاورجان448
جایگاه تصادفات حسین خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیغلامحسین غلامحسین همتی ولدانیاصفهان خ شهید خلیلی مقابل چلوکبابی باباعلی500
جایگاه تصادفات سپاهان خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیمحمدحسن محمدحسن صابری دستجردیاصفهان خ قائمیه جنب کوچه آگاهی588
جایگاه تصادفات 405 خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیسیدعابدین سیدعابدین اسدیاصفهان جاده قلعه شور حدفاصل خ فرهنگ وفرزانگان516
جایگاه تصادفات مدرن خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیحبیب اله کیفرشهرضاخ انقلاب پ 146512
جایگاه تصادفات پاکروان خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیمهدی مهدی پاکروان لنبانیدرچه سه راه آب وبرق جنب مسجد امام رضاع جایگاه تصادفات پاکروان548
خریدوفروش خودروی تصادفی خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفی مهدی ملک عباسلومارالان کمربند میانی داخل پارکینگ عباسلو514
گلگیر سازی صافکاری خدمات وسایل نقلیه_ماشین تصادفیفغفوریتبریز رروبروی تراکتور سازی اول رواسان جنب پل عابر پیاده 681