واحد های ثبت شده در گروه مکانیک خودرو به تعداد 77,637 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فروشگاه امیراستارت خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروبرادران فلاحابیک شهرک زیاران خیابان شهدا روبه روی بن بست مرداد فروشگاه امیراستارت28
فروشگاه امیراستارت خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروبرادران فلاح شهرک زیاران خیابان شهدا فروشگاه امیراستارت 17
تعمیرگاه ایران ژاپن خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروعلی سبحانی تهران، خیابان شریعتی ، بالاتر از مطهری ،روبه روی پمپ بنزین تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری روبه‌روی پمپ بنزین ،تعمیرگاه ایران ژاپن 31
تعمیرگاه مکانیکی خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودرواستاد دانیالذولفقاری بیست متری نبش بهمنشیر۲۱28
کارشناس فنی خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودرو  7
تعمیرگاه کاربخش خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروکاربخش کرمان بلوار دادبین نرسیده به بزرگراه سمت راست تعمیرگاه کاربخش36
مکانیکی مهرداد خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروعباسی 46
تعمیر گاه فنی وتخصصی شفیعی خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروامیرحسین شفیعی کرمانشاه میدان سنجابی خیابان علاف های سنجابی پلاک ۷۴41
مکانیک سیار حمید خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروحمید یوسفی تهران - 20 متری افسریه 57
تست دیاگ کامرانی خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودرواسماعیل کامرانی غازیان، بازار گیلار، خیابان پدرصفت، روبروی کوچه گیلار۳56
تعمیر صندلی داوود تزئینات تعمیر کمربند ایمنی داوود خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروداوود نیسیبلوار نصر .کنار کارخانه ی آردسنبله.بعد از کوچه 6 .اولین گاراژ مجتمع تعمیرگاهی کورش.قسمت تودوزی77
پاک سوخت خودرو فارس خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودرواسلام میرزایی بلوار امیرکبیر حدفاصل چهارراه سرباز و جایگاه سی آن جی روبروی سراه ابیاری38
تنظیم موتوراصغر خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودرواصغرزارع مویدی شیراز : خیابان فکوری ایستگاه دوم75
نمایندگی سایپا نی ریز خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروفرزاد فربدفارس نی ریز بلوار امام رضا 56
مکانیکی خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودرورمضانعلی افقهی بلوار باهنر. باهنر ۲۲ . بعد از پل، سمت چپِ کال.مکانیکی صبا133
میگانیک خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودرو  زرند پوریاولی کوچه 291
تعمیرگاه جنرال سرویس خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودرواستادعلی خ مفتح جنب دبیرستان الزهرا109
خدمات خودرویی وتعویض روغن ناصر خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودرومحمدپور خواجه ربیع بین یوسف زاده ۳۷/۳۹ خواجه ربیع بین یوسف زاده۳۷/۳۹68
تعمیرگاه تخصصی اتومبیل اتورال خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروصادق نایب زاده بلوار دهه فجر _ میدان صاحب الزمان _ بلوار موسی بن جعفر _ بعد از مسجد موسی بن جعفر 79
تعمیرگاه برق دوانی شیراز خدمات وسایل نقلیه_مکانیک خودروسعید شیراز چهاراه سرباز به طرف فلکه مغازه سوم شیراز چهاراه سرباز به طرف فلکه مغازه سوم77