واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوهرنگ به تعداد 3 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوهرنگرحیم غیبی حاجیورچلگرد - شهرک - بلوار سپاه - بلوار رهبر - طبقه همکف30
آپاراتی وتعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوهرنگعیسی امانیدهنو علیا ، خیابان ورودی ، خیابان اصلی ، پلاک 1 ، طبقه اول8
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوهرنگغلام حسین سلجوقی پبدنیقلعه علی حسین سلجوقی - روستای دشت زرین - جاده کوچه - طبقه اول3