واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بروجن به تعداد 8 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
خدمات تیوپلس پارسیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بروجنامین کیوانیبروجن ، بوعلی ، کوچه 53 ، خیابان پروین اعتصامی ، پلاک 5 ، طبقه همکف39
کارواش خاکسار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بروجنرسول خاکسار بلداجیبلوار چغاخور 06
آپارات پارسيان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بروجنرسول خاكسار بلداجيبلداجي -بلوار چغاخور36
آپاراتی ابوذر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بروجنابوذر صادقیبلوار بسیج16
آپاراتی مردانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بروجناسکندر مردانیخيابان امام حسین12
آپارات صفيان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بروجنيوسف صفيان بلداجيبلداجي بلوار شهید بهشتی كوچه اطلس پلاك 2120
براتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بروجنآيت الله براتيبلداجي بلوار مدرس9
آپارات سپهر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بروجنقربانعلي صفيان بلداجيبلداجي بلوار شهيد بهشتي9