واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در لردگان به تعداد 5 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعویض روغنی کریمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در لردگانيعقوب كريمي منجرموئيمنجرمویی - روستای ریگ - روستای منجرموئی - خیابان ورودی - جاده اصلی - پلاک 6 - طبقه همکف2
صادقی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در لردگانمهدیقلی صادقیروستای تنگ کلوره90
آپاراتی بالنس چرخ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در لردگانعلی نظر کیانی چندهلردگان-خ- بلوار شهدائ جنب اداره برق12
كارواش مركزي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در لردگاناسماعيل نادريلردگان خ وليعصر23
آپاراتي شريفي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در لردگاناردشير شريفي بيگيلردگان خ چشمه برم27