واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاری به تعداد 51 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی میلاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریمسعود مقیم دهکردیشهر کرد - بهارستان - کوچه 25[شهیدفریدون دوروزی] - خیابان بهارستان - طبقه همکف7
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریرحیم غیبی حاجیورچلگرد - شهرک - بلوار سپاه - بلوار رهبر - طبقه همکف30
آپاراتی وتعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریعیسی امانیدهنو علیا ، خیابان ورودی ، خیابان اصلی ، پلاک 1 ، طبقه اول8
آپاراتی محسن قائدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریمحسن قائدی باردئیخ خواجه نصیر نبش کوی 73 7
آپاراتی بام ایران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریروزعلی رسولی هارونیخ امیر کبیر - 112 07
آپاراتی اتومبیل حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریحسین پورکاوهشهر کرد - خلیف آباد - بلوار فارابی - خیابان سعدی شرقی - طبقه همکف5
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریعلی جان بختیاری زادهشهر کرد ، خواجه نصیر ، کوچه 44 ، بلوار خو اجه نصیر ، پلاک 27 ، طبقه همکف7
آپاراتی عباس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریسید عباس امامی ده چشمهخ خواجه نصیر نبش کوی 44 1546
آپاراتی پامس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریقاسم پامسشهر کرد - سرچشمه - کوچه 2 - خیابان تختی - پلاک 14 - طبقه همکف7
آپاراتی استان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریمحمد ربیعی گوجانیخ امیرکبیر شرقی - 81 -6
رینگ و لاستیک دانیال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریدانیال احمدی دزکیشهر کرد - فرهنگیان - بلوار فارابی - کوچه 8 - طبقه سوم25
آپاراتی خرسندی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریحسین خرسندی سرتشنیزیشهر کرد - مهدیه - بلوار رهبر - کوچه 15 - طبقه همکف8
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریعلی مظلوم شهرکیشهر کرد ، مهدیه ، خیابان عرفان ، بلوار رهبر ، طبقه همکف9
تعویض لاستیک امامی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریسیدمهدی امامی ده چشمهشهر کرد ، خواجه نصیر ، کوچه 44 ، بلوار خواجه نصیر بن شجاع ، پلاک 39 ، طبقه همکف31
آپاراتی پارس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریمصطفی ربیعی قهفرخیشهر کرد ، سه راه شهرک ، بلوار کشاورز ، کوچه 11 ، پلاک 6 ، طبقه همکف7
تک آپارات خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریمحمد نیکخواهشهر کرد ، میرآباد شرقی ، بلوار امام خمینی ، خیابان بزرگمهر ، ساختمان زاگرس ، طبقه همکف6
خدمات تیوپلس پارسیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریامین کیوانیبروجن ، بوعلی ، کوچه 53 ، خیابان پروین اعتصامی ، پلاک 5 ، طبقه همکف39
کارواش خاکسار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریرسول خاکسار بلداجیبلوار چغاخور 06
تاب گیری رینگ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریعلیرضا قربانیان دهکردیشهر کرد - 17 شهریور - کوچه 26 - خیابان بهارستان - طبقه همکف77
پرشین تاپ تایر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چهارمحال وبختیاریفرهمند شکوهی قهفرخیشهر کرد - کوره ها - خیابان ایرانشناسی - بلوار امام رضا (ع) - طبقه همکف6