واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستان به تعداد 24 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانخاتون احمدیگورک جمالی ندارد 078
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانکرم عمرانیجنب بانک رفاه کارگران ندارد 0183
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانرضا عالی زادهاهرم - دهران - خیابان انقلاب - کوچه شهیدرضادهداری - پلاک 35 - طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانمحمود اکیتاهرم - شهرک بسیجیان - میدان خضر خان - خیابان انقلاب -ابتدای اتوبان بهشت اکبر - طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانمحمد ریاحیاهرم ، فرهادی ، کوچه ((تعویض روغنی)) ، کوچه ((محمدی)) ، طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانعلیرضا عمرانی پوراهرم ، بالا ، کوچه ((عمرانی)) ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانسیدجواد هاشمیگورک سادات ، خیابان دلوار به بوشهر ، سه راهی عالی شهر ، پلاک 31 ، طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانزهره حیدریاهرم ، دشتی پور ، کوچه ملک نژاد ، خیابان علم الهدی شمالی ، طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانبهرام شادوراهرم ، فرهادی ، کوچه ((عنایت زاده)) ، خیابان انقلاب ، پلاک 481 ، طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانغلامرضا منصوریبنه گز ، جنب مسجد نبی ، کوچه علوی ، پلاک 3 ، طبقه همکف1
پنچر گيري شادور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانبهرام شادوراهرم - كوي نانوايي جهانگيري32
پنچر گيري عمراني پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانعليرضا عمراني پوراهرم -كوي پل علمدار26
پنچر گيري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانبابك شوركيدلوار21
پنچر گيري محمدي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانحسين محمديروستاي محمد عامري14
پنچرگيري پولادي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانمحمدعلي پولادياهرم خ انقلاب10
آپاراتی اکیپ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانمهدی اکیپاهرم -روبروی تامین اجتماعی13
پنچر گیری عمرانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانکرم عمرانیخ انقلاب مشرق تأمین اجتماعی11
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانرضا احمديدلوار روستاي گورك جمال10
پنجرگیری قائدي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانغلامحسين قائديدلوار-خ اصلي7
خدمات فني خالدي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تنگستانمرتضي خالدياهرم-خ انقلاب روبروي نانوايي جهانگيري12