واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستان به تعداد 73 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی دشت یاس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستاننعمت اله دشتیبرازجان - کوی شهرداری - کوچه 20 معلم - خیابان شهرداری - طبقه همکف0
پنچرگيري موتور سيكلت صداقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانمحمد ابراهیم صداقتبلوار طالقانی- روبرو استادیوم ورزشی 0 0 023
پنچرگیری و بالانس پارس زادگان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانحسن پارس زادگانبرازجان خیابان شهید رجایی روبروی آش فروشی تنها 00
پنچرگیری مظلوم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانظهراب مظلومآبپخش بلوار انقلاب جنب بهداری ندارد 00
پنچرگیری موتورتنگستانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانعبدالخالق تنگستانیسعدآباد درودگاه خ امام زاده ندارد 00
پنچرگيري هاشمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانسیداکبر هاشمیسعدآباد-روستای نظرآقا ندارد 00
پنچرگيري اتومبيل محمد علي سلطاني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانمحمد علی سلطانیدالکی - قلعه سفید خیابان اصلی ندارد 016
پنچر گيري اتوموبيل كازروني مجرد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانخداکرم کازرونی مجردسعدآباد- خیابان معلم 0 0 00
پنچر گيري موتور سيكلت رضايي مطلق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانحسین رضایی مطلقسعدآباد- روستای درودگاه- جاده اصلی- روبروی بسیج 0 0 0116
پنچر گيري موتور سيكلت دهقاني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانعبدالمجید دهقانیسعدآباد- خیابان شهدا 0 0 0125
آپاراتي فتح اله جعفري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانفتح اله جعفریسعدآباد-خیابان معلم-چهارراه بخشداری ندارد 02
پنچر گيري موتور سيكلت احمد چادري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستاناحمد چادریبرازجان ، قاسم آباد ، میدان کشاورز ، خیابان امام خمینی ، پلاک 3 ، طبقه همکف46
پنچرگيري موتورسيكلت اسماعيل طواف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستاناسماعیل طوافخیابان وحدت کوچه شهید بهادری ندارد 00
پنچر گيري موتور سيكلت قاسمي فرد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانعلی رضا قاسمی فردخیابان سازمانی-روبروی استادیوم ورزشی 0 0 09
پنچر گيري موتور سيكلت رضوي زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانسید محمود رضوی زادهبرازجان- خیابان هفت تیر - چهارراه بنیاد مسکن 0 0 035
پنچرگیری نعیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانهادی نعیمیبرازجان خ الفتح جنب سایپا دیزل حاج محمد آبادی ندارد 013
پنچرگيري فتحي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانرباب فتحیپشت شهرداری خ رودکی جنب کوچه معلم دو 0 0 01
پنچر گيري آبادي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانامین آبادیخ التفح جلو تر از منطقه انتظامی 0 0 00
پنچرگيري جعفري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانفتح الله جعفریسعد آباد خ معلم چهار راه بخش داری 0 01
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتستانسهراب عباسیشبانکاره - قلعه - کوچه ((فرحی)) - بلوار خلیج فارس - طبقه همکف3