واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتی به تعداد 20 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتي تيموري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیحسین تیموریبلوار بسیج جنوب میهن مهران 10622
آپاراتی روح اله خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیروح اله خبدوئیخورموج - خیابان بلواربسیج - شمال کوچه شهیدشبانی - ملک (مندنی حسین زاده) - طبقه همکف0
آپاراتی جواد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیام البنین قایدیخورموج ، بلواربسیج ، روبروی بیمارستان زینبیه ، جنب مسجدحضرت فاطمه زهرا(س) ، طبقه ملک(جمشیدعزیزی)168
پنچرگیری وبالانس صیادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیحسین صیادی صمیمیخورموج ، بلواربسیج ، روبروی تامین اجتماعی ، جنوب تعویض روغن فقیهی ملک(محمدفقیهی) ، طبقه همکف0
بالانس وپنچرگیری رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیرضا وراویخورموج ، بلواربسیج -شمال پل هوائی ، روبروی خیابان شهیداسماعیل کشاورز ، جنب باربری خلیج فارس مالک(علی کدخدایی) ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیفرهاد تیموریخورموج - خ بلوار بسیج جنوب هلال احمر41
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیمرتضی غلامیخورموج - خ بلوار بسیج روبروی هلال احمر48
آپارتي دلجو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیمنوچهر دلجوبلوار بسج شمال دره تاج آباد30
آپاراتي پريدار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیفولاد پريداربلوار بسيج جنوب اداره راه ترابري11
پنچرگیری بالانس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیعلی قائدیخورموج - خیابان بلوار بسیج روبروی هلال10
پنچرگيري سيد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیسيد احمد حسينيخ شهيد بهشتي كوچه مدرسه انديشه10
كاربيت كاري و جوشكاري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیرضا كارگربلوار بسيج روبروي كارخانه يخ7
آپاراتی جواد باغبانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیجواد باغبانیبلواربسیج روبروی شرکت سایپا8
آپاراتي بسنده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیمهدي بسندهخورموج - بلوار بسيج - پاساژ آلبويه12
اپاراتي فقيه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیمحمد فقيهخورموج - روستاي بحيري ورودي روستا11
پنچرگيري فاريابي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیگوهر فاريابيخورموج - خ شهيد بهشتي كوچه مسجد مولا9
پنچرگيري سعيد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیحسن آذر بويهخورموج - روستاي حسين زائري16
مکانیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیایرج قائدیخورموج - بلوار بسیج گاراژ قدیم17
آپاراتی ( پنچرگیری ) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیعلی بدریروستای کردوان علیا8
پنچرگیری و بالانس حمید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دشتیحمید سعادت نیاخورموج - بلوار بسیج روبروی میهن مهران7