واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیر به تعداد 11 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگیری درویشی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرمهران درویشیآبدان خیابان اصلی آبدان خیابان اصلی 136
پنچرگیری نیک بخت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرحسین نیک بختبخش بردخون ، روستای مغدان 0
پنچرگیری شهری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرعبدالمهدی شهریبلوار شهید بردستانی بلوار شهید بردستانی 11
پنجرگیری شعرانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرعباس شعرانيشهر دیر خیابان شهید حیدری0
پنچرگیری کرم احمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرکرم احمدیشهر دیر ، خیابان حجاب 0
پنچرگیری موتورسیکلت عقیل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرعقیل آزاده فردشهر دیر ، بلوار شهید بهشتی جنب سوپر مارک مطاف0
تعویض روغنی و پنجرگیری مطلق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرحسن مطلقشهر دوراهک ، خیابان بهزیستی روبروی مهدکودک 00
پنچرگیری عبدالحسن مغدانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرعبدالحسن مغدانیبردخون خیابان امام خمینی (ره)12
پنجر گیری موتور سیکلت حسین خاکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرحسین خاکیخیابان حجاب40
پنچر گیری علمدار شهنواز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرعلمدار شهنوازدیر بلوار شهید بهشتی جنب ساختمان کشتی16
پنچر گیری غلامحسین میدری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دیرغلامحسین میدریبلوار صدا و سیما جنب مغازه احمد آبلگون8