واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانان به تعداد 34 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اپاراتی باقری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانروح اله باقریشهرک هزارانی5
تعویض روغن امین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانسیدامین یوسفی زادهخ کمربندی4
اپاراتی عنایتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانسید محسن عنایتیخ کمربندی خ کمربندی 14
اپاراتی نوربخش سعادت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبداناننوربخش سعادتخ کمربندی خ کمربندی 116
تعویض روغن رئوفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانرامین رئوفیسراب باغ - شهدای سراب باغ - خیابان توحید - کوچه رحیمی - طبقه همکف30
آپاراتی قاسمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانولی قاسمیآبدانان - کوی فرهنگیان - خیابان اصلی - بلوار ش بهشتی - طبقه همکف4
تعویض روغن پیروز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانپیروز سلیمانیمورموری - مورموری - خیابان ولیعصر - کوچه لاله زار - طبقه همکف7
پنچرگیری زینی وند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانرضا زینی وندی پشتکوهآبدانان - خیابان امام خمینی - خیابان اصلی - کوچه ش ماسپی - طبقه همکف1
تعویض روغن الیاسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانیوسف الیاسی زاده الوارسراب باغ - مورموری - خیابان اصلی - خیابان توحید - طبقه همکف5
تعویض روغن منصور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانمنصور علی زادهآبدانان - کوی فرهنگیان - خیابان اصلی - کوچه ش کرمی - طبقه همکف35
تعویض روغن چمانه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانجمشید چمانهآبدانان - خیابان کمربندی - خیابان اصلی - کوچه ش کرمی - طبقه اول57
اپاراتی مرادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانفرج اله مرادیآبدانان - خیابان شهید مطهری - کشتارگاه قدیم - - - طبقه همکف3
تعویض روغن عارف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانعارف جعفریآبدانان - خیابان کمربندی - خیابان اصلی - خیابان ولی عصر - طبقه همکف3
آپاراتی مشرف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانمشرف رضائیآبدانان - کوی فرهنگیان - خیابان اصلی - کوچه پاساژ نقیب زاده - طبقه همکف3
تعویض روغن احمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانشهریار یاراحمدیمورموری - مورموری - خیابان اصلی - کوچه کاظمی - طبقه همکف13
تعویض روغن طاهر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانطاهر سرخیآبدانان - خیابان شهید باهنر - خیابان اصلی - - - طبقه همکف0
تعویض روغن رضائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانخیراله رضائیآبدانان - فرهنگیان - بلوار فرهنگیان - خیابان اصلی - طبقه همکف13
آپاراتی جعفری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانمحسن جعفریآبدانان - خیابان کمربندی - روبروی فرمانداری - - - طبقه همکف3
آپاراتی کولیوندی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانمجتبی کولیوندی نسبآبدانان ، میدان امام حسین ، بلوار فرهنگیان ، - ، طبقه همکف1
اپاراتی چناری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آبدانانعلی چناریسراب باغ ، شهدای سراب باغ ، خیابان اصلی ، - ، طبقه همکف2