واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلام به تعداد 62 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اپاراتی باقری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامروح اله باقریشهرک هزارانی5
تعویض روغن امین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامسیدامین یوسفی زادهخ کمربندی6
اپاراتی عنایتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامسید محسن عنایتیخ کمربندی خ کمربندی 14
اپاراتی نوربخش سعادت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامنوربخش سعادتخ کمربندی خ کمربندی 116
تعویض لاستیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلاممحمد صادقیایلام - شاد آباد - خیابان عاشورا - خیابان ایت الله حیدری - طبقه همکف - واحد 30
قیصری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلاممصطفی قیصریخیابان انقلاب به طرف رسالت 10
تعویض روغن رئوفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامرامین رئوفیسراب باغ - شهدای سراب باغ - خیابان توحید - کوچه رحیمی - طبقه همکف30
آپاراتی قاسمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامولی قاسمیآبدانان - کوی فرهنگیان - خیابان اصلی - بلوار ش بهشتی - طبقه همکف5
تعویض روغن پیروز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامپیروز سلیمانیمورموری - مورموری - خیابان ولیعصر - کوچه لاله زار - طبقه همکف7
پنچرگیری زینی وند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامرضا زینی وندی پشتکوهآبدانان - خیابان امام خمینی - خیابان اصلی - کوچه ش ماسپی - طبقه همکف1
تعویض روغن الیاسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامیوسف الیاسی زاده الوارسراب باغ - مورموری - خیابان اصلی - خیابان توحید - طبقه همکف5
تعویض روغن منصور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلاممنصور علی زادهآبدانان - کوی فرهنگیان - خیابان اصلی - کوچه ش کرمی - طبقه همکف35
تعویض روغن چمانه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامجمشید چمانهآبدانان - خیابان کمربندی - خیابان اصلی - کوچه ش کرمی - طبقه اول57
اپاراتی مرادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامفرج اله مرادیآبدانان - خیابان شهید مطهری - کشتارگاه قدیم - - - طبقه همکف3
تعویض روغن عارف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامعارف جعفریآبدانان - خیابان کمربندی - خیابان اصلی - خیابان ولی عصر - طبقه همکف3
آپاراتی مشرف خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلاممشرف رضائیآبدانان - کوی فرهنگیان - خیابان اصلی - کوچه پاساژ نقیب زاده - طبقه همکف3
تعویض روغن احمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامشهریار یاراحمدیمورموری - مورموری - خیابان اصلی - کوچه کاظمی - طبقه همکف13
تعویض روغن طاهر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامطاهر سرخیآبدانان - خیابان شهید باهنر - خیابان اصلی - - - طبقه همکف0
تعویض روغن رضائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلامخیراله رضائیآبدانان - فرهنگیان - بلوار فرهنگیان - خیابان اصلی - طبقه همکف13
آپاراتی جعفری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ایلاممحسن جعفریآبدانان - خیابان کمربندی - روبروی فرمانداری - - - طبقه همکف3