واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوثر (گیوی) به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سرويسكاري ضرغام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوثر (گیوی)ضرغام غياثيكوثر جاده اردبيل به خلخال80
پنچرگيري فرشيد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوثر (گیوی)كرامت فرشيدكوثر جاده اردبيل به خلخال23
پنچرگيري رحمتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوثر (گیوی)اسماعيل رحمتيگيوي عليا11
پنچرگيري طاهري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کوثر (گیوی)مناف طاهريكوثر جاده اردبيل به خلخال21