واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خلخال به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچگیری و تعویض روغنی برزگر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خلخالنادر برزگرخلخال - بلوار 17 شهریور - مابین دانشکده سما و کوچه علوم - - - طبقه همکف4
آپاراتی فرجی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خلخالفرهنگ فرجیخوجین ، روستای خوجین ، جاده سنتو ، - ، طبقه همکف3