واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمی به تعداد 15 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیقاسم حامديگرمی - هلال احمر - کوچه شهید فاتحی 3 - بلوار دکتر بهشتی - طبقه همکف - واحد پنچرگیری حامدی4
سرویس کاری خودرو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیاسلام حامدیگرمی - هلال احمر - کوچه ((خیراله قربانی)) - بلوار شهید دکتر بهشتی - طبقه همکف - واحد سرویس کاری خودرو8
پنچرگیری حیدرزاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیمحرم حيدرزادهگرمی - هلال احمر - کوچه شهید فاتحی 3 - بلوار دکتر بهشتی - طبقه منفی 13
تغویض روغنی برادران دبیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیسعید دبیری اومسلان علیاگرمی - هلال احمر - خیابان (هلال احمر) - بلوار شهید امین نوری - طبقه همکف - واحد اتو سرویس برادران دبیری16
پنچر گیری سجاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیسجاد زندیان اجیرلوگرمی - هلال احمر - خیابان 16متری - خیابان شهیدبهشتی - طبقه زیر زمین ( منفی یک )3
تعویض روغن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیقاسم احمدی آقامحمدبیگلوآقامحمدبیگلو ، باغش ، خیابان اصلی ، کوچه هوشیار ، طبقه همکف13
پنچر گیری کریمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیحسن کریمی زیوهزیوه ، بالا ، خیابان اصلی ، کوچه عبادی ، طبقه همکف2
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیغلامعلی کریمیزیوه ، بالا ، خیابان اصلی ، کوچه عبادی ، طبقه همکف2
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیشکر جهان دیده لاهرودیتازه کندانگوت ، تازه ، خیابان اصلی ، کوچه صحرائی ، طبقه همکف112
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیحسن ناصری الیله سرخیابان شهید بهشتی2
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیرحمت سیف زادهخیابان شهید بهشتی4
پنچرگیری رحیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیصابر رحیمی گرمیخیابان ولیعصر (عج) - 04
پنچر گیری نظری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیعسگر نظری مسجدلوانگوت روستای قره آقاج463
پنچرگیری و بالانس چرخ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیاصغر باباییگرمی - خ بهشتی روبروی فروشگاه بسیجیان340
پنچر گیری ناصری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گرمیحسن ناصری الیه سرگرمی خ دکتر بهشتی12