واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیله سوار به تعداد 6 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنجر گيري آقازاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیله سواربهرام آقازادهخیابان امام خیابان امام 481
سرویس کاری دقیق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیله سوارمحمد یوسفیبیله سوار خیابان امام ره محله باباش53
بازیهای کامپیوتری آرین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیله سواربهزاد اژدریبیله سوار فلکه شهرداری14
پنچر گیری محمودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیله سواربهنام محمودی عباسیبیله سوار روستای بابک12
سرویس کاری لطفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیله سوارسیروس لطفیبیله سوار - بخش جعفرآباد -انتهای خ جنب اداره پست14
اتو سرویس شهروند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بیله سوارجمشید سمائیبیله سوار - خ امام (ره) -132