واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چالدران به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
محمودپور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چالدرانمحمد محمود پورشهيد رجايي جنوبي32
جعفرزاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چالدرانمحسن جعفرزادهشهيد سليماني22