واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکاب به تعداد 17 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی روشنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابمحمود روشنی حاجی باباامام بلوار شهید نسرین پور14
آپاراتی میلاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابمیلاد باباپورتکاب - دانشگاه پیام نور - بلوار امام - خیابان امام - طبقه همکف0
پنچرگيري تخت سلیمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابرضا نوروزيتکاب خ امام روبروي ستاد نيروي انتظامي41
آپاراتی روشنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابمحمود روشنی حاجی باباخ امام بلوار نسرین پور روبروی پرسی گاز سابق14
آپاراتی 110 خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابانور شکریخ انقلاب شریف آباد بلوار کرفتو23
پنچر گیری چراغی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابمحمد علی چراغیخ امام روبروی سالن شنا سر پوشیده8
پنچر گیری ببری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابمظفر ببری سبیلخ امام بلوار شهید شریف پور9
پنچرگیری جلیل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابجلیل دشتی قزقپانتکاب شریف آباد بلوار نبوت جنب حمام قدیم12
پنچر گیری رضا زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابجواد رضا زادهخ امام بلوار شهید نسرین پور9
پنچرگیری فتحی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابمحمودفتحیخ امام جنوبی پائین تراز میدان قلم9
پنچر گیری بیگ زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابابا صلت بیگ زادهخ امام بلوار شهید نسرین پور9
پنچرگیری بهرام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکاببهرام مهدویشرکت نفت خ امام نبش فارابی روبروی بهداشت شماره 28
آپاراتي صفايي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکاباحمد صفايي چوپلوتكاب روستاي چوپلو11
آپاراتی برادران شکری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابایوب شکریخ انقلاب میدان مولوی کرد9
پنجر گیری اکبری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابسجاد اکبریتکاب خ امام بلوار شهید نسرین پور9
آپاراتی خالقی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابفیروز خالقی حاجی باباتکاب خ امام بلوار شهید نسرین پور14
پنچرگیری عطاء خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در تکابعطااله لطفیخ انقلاب سرپل شریف آباد کوچه شهید حسینی12