واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکان به تعداد 14 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مجاوری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانبهاءالدین مجاوریبوکان - خیابان کارگر - نبش کوچه البرز 3 - . - طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانمحمد سلطانی کادرویشبوکان - خیابان شهید رجایی - روبوری ورزشگاه وحدت - . - طبقه همکف95
میلاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانمیلاد میهن پوررحیم خان ، روستای رحیم خان ، . ، . ، طبقه .0
بدون خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانعثمان آب پیکرانتهای بلوار محمد رسول الله روبه روی دانشگاه آزاد0
قادر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکاناحمد نادریناچیت ، روستای ناچیت ، جنب ماشین شویی صدف ، طبقه همکف0
پنچرگیری و آپاراتی شرفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانامیر شرفیبوکان - بلوار جمهوری اسلامی - خیابان تره بار قدیم - . - طبقه اول0
پنچرگیری لاوه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانعثمان لاوهخ کارگر15
لاستیک بارز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانحسین کامیابیبلوار آزادی25
پنجرگيري سلطاني خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانمحمد سلطاني كادرويششهيد رجائي روبروي استاديوم ورزشي76
پنچرگیری آب پیکر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانعثمان آب پیکربلوار جمهوری اسلامی نبش کوچه 3 محمدیه21
پنچر گیری کریم پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانمناف کریم پوربلوار جمهوری اسلامی روبروی اماکن74
پنچرگیری ابراهیم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانابراهیم عیسی کرخ کردستان13
آپاراتي حسن پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانطاهر حسن پورامير اباد بلوار شمس برهاني13
آپاراتي محمدرحيمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بوکانجمال محمد رحيميبلوار سربازان گمنام12