واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نقده به تعداد 3 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعمیرپارگی لاستیک خودرو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نقدهمحمود روحی چیانهنقده - ترمینال شهرستان - جنب انباری پرویز بایرام زاده - بلوار شهدا - طبقه همکف7
آپاراتي سلامت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نقدهعلي سلامت ديزبيننقده ميدان ولي عصر100
پنچرگيري كرمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نقدهرضا كرميمحمدیارروستاي حسنلو33