واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآب به تعداد 20 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
به مدیریت هاشم امیریان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبهاشم امیریانخیابان جهاد خیابان جهاد 2315
محرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبگلاب محرمیکمربندی جنوبی کمربندی جنوبی 5640
پنچرگیری اسمعلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبشاهپور اسمعلی اوچ تپهمیاندوآب ، سه راه شاهیندژ ، کوچه شهیدصحرانورد ، خیابان تبریز ، پنچرگیری اسمعلی ، طبقه همکف0
پنچرگیری مهرداد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبمهرداد جعفری اصلمیاندوآب ، نماز ، کوچه (کمربندی1) ، خیابان کمربندی شمالی ، طبقه همکف30
پنچر گیری احمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآباحمد بهری زادلیلانمیاندوآب - نیروگاه برق - کوچه (پمپ بنزین قلندری) - بلوار (آذربایجان) - طبقه همکف51
آپاراتی محمودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبفریدون محمودی بگتاشمیاندوآب - انقلاب - خیابان یاسر - بلوار انقلاب - طبقه همکف131
پنچرگیری حمید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبحمید محمدفاممیاندوآب ، جاده میاندوآب وبوکان ، کوچه خانی ، بلوار شهیدزنده دل ، طبقه همکف212
آپاراتی هادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبهادی داداش زاده آقمنارمیاندوآب ، انقلاب ، خیابان مهندسین ، خیابان جهاد ، طبقه همکف0
پنچرگیری زرندیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبعلی زرندیان میاندوآبمیاندوآب - کمربندی - کوچه (پارسا) - خیابان شهیدکلانتری - طبقه همکف0
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبنقد علی پاشائیجاده بوکان روبروی بانک ملت17
پنچرگیری حسین زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبرامین حسین زادهخ 17شهریورنبش کوچه هجرت12
آپاراتی سلطانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبسعیدسلطانیج تبریز روبروی کمپوت سازی زرین8
پنچرگیری حنیفه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبرحمت حنیفهخ جهاد15
نورمحمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبرسول نورمحمدیجاده تبریز جنب مدرسه مطهری12
ملکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبرضاملکیجاده تبریز پل لیلا چای جنب تانکر سازی یاور10
محرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبگلاب محرمیابتدای کمربندی جنوبی7
عیسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبعیسی محیط بنابجاده بوکان جنب نمایشگاه نریمانی6
لاستیک فروشی وپنچرگیری ناصر خدائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبناصر خدائیکوی جهاد گران روبروی پارک ساحلی6
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآباحد ندریجاده تبریزجنب ایست بازرسی سابق12
پنچر گیری غلامي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میاندوآبهمت غلامیبلوار انقلاب-خ جهاد8