واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهاباد به تعداد 16 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگیری نیک نام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادسیامند نیک نامکیتکه - روستای کانی بازار - کیتکه - - خیابان اصلی - پلاک 10 - طبقه همکف - واحد 10
بالانس و پنچر گیری ساکار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهاباداسماعیل غفوریمهاباد ، میدان استقلال ، خیابان بداق سلطان ، نبش کوچه وجدانی ، پلاک 161 ، طبقه زیر زمین2
پنچرگیری ایمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادمصطفی جسیم زادهمهاباد ، میدان استقلال ، خیابان استقلال ، کوچه سارمی ، پلاک 153 ، طبقه همکف1
پنچرگیری قرنی زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادحسین قرنی زادهبلوار شهید شهریکندی 0 15 029
آپاراتی سلیمان زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادصلاح الدین سلیمان زادهباغ شایگان جنب شعبه نفت رسول زاده 0 020
بالانس وپنچرگیری فتحی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادکریم فتحیمهاباد - باغ شایگان - بلوار آزادی - ضلع شمالی جنب نانوایی - طبقه همکف5
پنچرگیری امین زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادجمال محمدامین زادهمهاباد ، شهرک کارمندان ، ابتدای بلوار استادهیمن ، روبروی تالار تک ستاره ، پلاک 25 ، طبقه همکف3
آپاراتی باپیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادباقی باپیریخیابان بداق سلطان روبروی کوچه خطیبی19
پنچرگیری دادور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادرسول دادورسه راهی باغ شایگان14
پنچرگیری حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادمحمدصالح حسن زادهبلوار خلفای راشدین شرقی16
پنچر گیری سلیمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادسلیمان آراستهروبروی پمپ بنزین خانم جندی20
پنچرگیری برادران لاوا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادابراهیم لاوابلوارعبدالخالق حسن زاده12
پنچرگیری الله پور(روستای) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادمحمدالله پورروستای دارلک18
پنچرگیری قرنی زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادحسین قرنی زادهبلوارشهریکندی جنب کوچه 1519
پنچرگیری سلیمان زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادصلاح الدین سلیمان زادهباغ شایگان جنب شعبه نفت رسول زاده25
پنچرگیری برادران قهرمانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهابادطه قهرمانیجنب پمپ بنزین ناظم زاده8