واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکو به تعداد 19 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگری امید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوامید ولی پورامام امام 05
تعمیرگاه تخصصی پزو امید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوامید اسدیامام بلوار مدرس 032
پنچرگیری اسلام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکواسلام حسین پورامام امام 0391
پنچرگیری قاسم زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوکاظم قاسم زادهامام بلوار مدرس 011
پنچرگیری داداش زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکومرتضی داداش زادهماکو ، رسالت ، خیابان امام ، خیابان رسالت ، پلاک 256 ، طبقه همکف پنچرگیری داداش زاده21
پنچرگیری بارز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوکاضم قاسم زادهبلوار مدرس جنب تیرپارک کامیون داران102
پنچرگیری اسلام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکواسلام حسین پورماکو روبروی پمپ بنزین هندوار101
پنچرگیری مرتضی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکومرتضی داداش زادهآخر بلوار رسالت بالاتراز بیمه ایران15
خدمات فنی اصفهان لاستیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوعلیرضا یوسف نژادماکو بلوار شهید جواد قنبری پایین تراز سه راهی دادگستری34
پنچرگیری ولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوفیض اله مافیماکو - معرفت روبروی تالار مروارید30
پنچرگیری اسحقی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکونادر اسحقیماکو بلوار مدرس پائین تراز پلیس راه18
پنچر گيري رجب زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوصاحب علي رجب زادهماكو بازرگان خيابان امام جنب بانك كشاورزي28
پنچرگيري اباذر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکواباذر علي حسين نژادبازرگان خ امام روبروي بانك ملي33
تعميرگاه مكانيكي علي اكبر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوعلي اكبر اسماعيل زادهبازرگان خيابان امام روبروي شركت هادي بازرگان17
پنچر گیری امین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوامین ولی نژاد اصلشهرک ولیعصر خ طباطبائی14
بالانس چرخ بازرگان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوحسن هاشم پور سنگربازرگان خ امام روبروی پمپ بنزین25
پنچر گیری کاظم زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوعلیقلی کاظم زادهماکو-بلوار مدرس روبروی مدرسه پیش ساخته24
پنچر گیری حسن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوحسن داداش زاده قرمزیداشماکو- خ- امام میدان ولیعصر فلکه شیر22
پنچر گیری محمودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوعلی محمودیماکو- خ- امام روبروی بنیاد شهید24