واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکو به تعداد 19 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پنچرگری امید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوامید ولی پورامام امام 00
تعمیرگاه تخصصی پزو امید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوامید اسدیامام بلوار مدرس 020
پنچرگیری اسلام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکواسلام حسین پورامام امام 073
پنچرگیری قاسم زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوکاظم قاسم زادهامام بلوار مدرس 02
پنچرگیری داداش زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکومرتضی داداش زادهماکو ، رسالت ، خیابان امام ، خیابان رسالت ، پلاک 256 ، طبقه همکف پنچرگیری داداش زاده3
پنچرگیری بارز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوکاضم قاسم زادهبلوار مدرس جنب تیرپارک کامیون داران84
پنچرگیری اسلام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکواسلام حسین پورماکو روبروی پمپ بنزین هندوار89
پنچرگیری مرتضی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکومرتضی داداش زادهآخر بلوار رسالت بالاتراز بیمه ایران11
خدمات فنی اصفهان لاستیک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوعلیرضا یوسف نژادماکو بلوار شهید جواد قنبری پایین تراز سه راهی دادگستری21
پنچرگیری ولی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوفیض اله مافیماکو - معرفت روبروی تالار مروارید23
پنچرگیری اسحقی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکونادر اسحقیماکو بلوار مدرس پائین تراز پلیس راه12
پنچر گيري رجب زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوصاحب علي رجب زادهماكو بازرگان خيابان امام جنب بانك كشاورزي14
پنچرگيري اباذر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکواباذر علي حسين نژادبازرگان خ امام روبروي بانك ملي24
تعميرگاه مكانيكي علي اكبر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوعلي اكبر اسماعيل زادهبازرگان خيابان امام روبروي شركت هادي بازرگان11
پنچر گیری امین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوامین ولی نژاد اصلشهرک ولیعصر خ طباطبائی8
بالانس چرخ بازرگان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوحسن هاشم پور سنگربازرگان خ امام روبروی پمپ بنزین19
پنچر گیری کاظم زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوعلیقلی کاظم زادهماکو-بلوار مدرس روبروی مدرسه پیش ساخته18
پنچر گیری حسن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوحسن داداش زاده قرمزیداشماکو- خ- امام میدان ولیعصر فلکه شیر16
پنچر گیری محمودی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ماکوعلی محمودیماکو- خ- امام روبروی بنیاد شهید10