واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلماس به تعداد 1 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
محسن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سلماسمحسن عبدالهیروستای مغانجوق خیابان امام (ره) 0102