واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیه به تعداد 295 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اتوسرویس دکترروغن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهکیانیبلوارباباساعی.نرسیده اداره برق.نبش کوی۱۲ 31
قربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهعرفان قربانی قرابقلوارومیه - - - خیابان ابوذر - ابتدای خیابان شهید نجف محمدی - پلاک 4 - طبقه همکف1
اتوسرویس و پنچرگیری قره باغ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهمجید علیقلی وش قره باغقزل عاشق - روستای روضه چای - جاده سلماس - ترمینال قدیم کامیونداران - داخل گاراژ ممقانی - پلاک -/- - طبقه همکف3
لاستیک فروشی سلامی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهحسين سلامي خانشانارومیه - - - خیابان ولی عصر - - - پلاک 337 - طبقه همکف1
پنچرگیری دانیال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهداود اسدزاده بهستانیارومیه - خیابان البرز - باند بالا - نبش کوی 14 متری اول - پلاک 1/19 - طبقه همکف3
لاستیک فروشی قنبری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهسليمان قنبري جمال آبادارومیه - - - بلوار شهداء - میدان شهداء - پلاک 598 - طبقه همکف2
جنرال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهقربان عباس زاده چرکندیارومیه - - - بلوار شیخ شلتوت - خیابان گلستان - پلاک 7/21 - طبقه همکف1
لاستیک جهانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهاحد جهانی مجدارومیه - - - بلوارسعدی یک - روبروی خیابان بوستان - پلاک 1/62 - طبقه همکف146
پنچرگیری رضایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهجلال رضائیارومیه - - - پل قویون - خیابان شهیدباقری(ساحلی) - پلاک 190 - طبقه همکف7
لاستیک فروشی سجاد عرب خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهرقیه صمدی توپراق قلعهارومیه - - - خیابان ابوذر - جنب کوی 41 - پلاک 569 - طبقه همکف14
اتو سرویس محمدعلی تعویض روغن و پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهمحمدعلی شکرعلیتوپراق قلعه - روستای باش قلعه - - - جاده شهید کلانتری - نرسیده به پل ابوذر - پلاک -/- - طبقه همکف44
پنچرگیری اکبر سولدوز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهاکبر علی اکبری کاروانسرائیارومیه - - - خیابان ابوذر - جنب کوی 16 - پلاک 218 - طبقه همکف2
لاستیک رضائی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهاکبر رضائیارومیه - شاهرخ آباد - - - خیابان بنی هاشم - پلاک 111 - طبقه همکف1
لاستیک فروشی تقی زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهجواد نقی زادهارومیه - - - خیابان ولیعصر - خیابان خرمشهر - پلاک 1 - طبقه همکف4
رینگ و لاستیک خدایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهرضا خدائی سیه رودارومیه - - - بلوار آزادگان 2 - جنب کوی حداد - پلاک 56 - طبقه همکف2
لاستیک هاشمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهفرید هاشمی ساری بگلوارومیه - - - بلوار آزادگان 2 - روبروی مسجد نبوت - پلاک 38 - طبقه همکف2
لاستیک فروشی آرش خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهآرش قهرمانیارومیه - - - خیابان فردوسی 2 - خیابان شهیدان برادران فاضل - پلاک 1/082 - طبقه همکف2
تعویض روغنی وپنچرگیری ارسباران خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهروح اله ولی پورارومیه - - - جاده سلماس - روبروی کوی لاله - پلاک 244 - طبقه همکف4
لاستیک فروشی و پنچرگیری ابراهیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهوحید ابراهیمی نای بینارومیه - - - بلوار شیخ شلتوت - کوچه شماره 6 برادران - پلاک 112 - طبقه همکف4
خدمات لاستیک افشین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در ارومیهافشین سلطان زادهارومیه - - - بلوار شهیدرجایی - پائین تر از خیابان صائب تبریزی - پلاک 114 - طبقه همکف3