واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چایپاره(قره ضیاءالدین) به تعداد 6 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چایپاره(قره ضیاءالدین)میرهدایت محمدیپمپ بنزین ، خیابان اصلی ، خیابان داخل روستا ، طبقه اول0
به مدیریت احد حسین بگ لو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چایپاره(قره ضیاءالدین)احد حسین بگ لوقره ضیاءالدین ، حسن آباد ، خیابان ورودی شهر ، کوچه کانال ، طبقه همکف1
بابک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چایپاره(قره ضیاءالدین)بابک محمدنژاددیزجیقره ضیاءالدین ، حسن آباد ، خیابان ورودی شهر ، کوچه کانال ، طبقه همکف1
موسوی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چایپاره(قره ضیاءالدین)سیدرضا موسویقره ضیاءالدین ، حسن آباد ، خیابان ورودی شهر ، کوچه کانال ، طبقه همکف16
حسن نژاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چایپاره(قره ضیاءالدین)مجید حسن نژادقره ضیاءالدین ، حسن آباد ، خیابان ورودی شهر ، بلوار امام حسین ، طبقه همکف7
میراسلام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در چایپاره(قره ضیاءالدین)ميراسلام سيدحسنلوقره ضیاءالدین ، بسیج ، بلوار خامنه ای ، خیابان حر ، طبقه همکف3