واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربی به تعداد 435 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اتوسرویس دکترروغن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیکیانیبلوارباباساعی.نرسیده اداره برق.نبش کوی۱۲ 31
تعمیرپارگی لاستیک خودرو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیمحمود روحی چیانهنقده - ترمینال شهرستان - جنب انباری پرویز بایرام زاده - بلوار شهدا - طبقه همکف7
پنچرگیری نیک نام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیسیامند نیک نامکیتکه - روستای کانی بازار - کیتکه - - خیابان اصلی - پلاک 10 - طبقه همکف - واحد 10
بالانس و پنچر گیری ساکار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیاسماعیل غفوریمهاباد ، میدان استقلال ، خیابان بداق سلطان ، نبش کوچه وجدانی ، پلاک 161 ، طبقه زیر زمین2
به مدیریت هاشم امیریان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیهاشم امیریانخیابان جهاد خیابان جهاد 2315
محرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیگلاب محرمیکمربندی جنوبی کمربندی جنوبی 5640
پنچرگیری ایمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیمصطفی جسیم زادهمهاباد ، میدان استقلال ، خیابان استقلال ، کوچه سارمی ، پلاک 153 ، طبقه همکف1
پنچرگری امید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیامید ولی پورامام امام 00
تعمیرگاه تخصصی پزو امید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیامید اسدیامام بلوار مدرس 022
پنچرگیری اسلام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیاسلام حسین پورامام امام 075
پنچرگیری قاسم زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیکاظم قاسم زادهامام بلوار مدرس 02
پنچرگیری قرنی زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیحسین قرنی زادهبلوار شهید شهریکندی 0 15 029
آپاراتی سلیمان زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیصلاح الدین سلیمان زادهباغ شایگان جنب شعبه نفت رسول زاده 0 020
به مدیریت عوض رضائی تبار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیعوض رضائی تبارکمربندی صفرزاده - - 510126
مجاوری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیبهاءالدین مجاوریبوکان - خیابان کارگر - نبش کوچه البرز 3 - . - طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیمحمد سلطانی کادرویشبوکان - خیابان شهید رجایی - روبوری ورزشگاه وحدت - . - طبقه همکف95
قربانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیعرفان قربانی قرابقلوارومیه - - - خیابان ابوذر - ابتدای خیابان شهید نجف محمدی - پلاک 4 - طبقه همکف1
اتوسرویس و پنچرگیری قره باغ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیمجید علیقلی وش قره باغقزل عاشق - روستای روضه چای - جاده سلماس - ترمینال قدیم کامیونداران - داخل گاراژ ممقانی - پلاک -/- - طبقه همکف3
لاستیک فروشی سلامی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیحسين سلامي خانشانارومیه - - - خیابان ولی عصر - - - پلاک 337 - طبقه همکف1
پنچرگیری دانیال خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آذربایجان غربیداود اسدزاده بهستانیارومیه - خیابان البرز - باند بالا - نبش کوی 14 متری اول - پلاک 1/19 - طبقه همکف3