واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیریک به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیریکشهداد فایضیمیشی ، بازارچه میشی ، خیابان اصلی ، کوچه جنب تعمیرگاه حسن پیمان ، طبقه همکف0
آپاراتی دوستان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیریکمحمد ابدانمیشی ، بازارچه میشی ، خیابان اصلی ، کوچه جنب سمساری کمالی ، طبقه همکف0
آپاراتی رفاه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیریکمصطفی کرمی نیاسیریک ، چالاکو ، بلوار امام خمینی ، کوچه روبروی سپاه ، طبقه همکف0
آپاراتی طیبی شاهی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در سیریکمحمد طیبی شاهیشهرستان سیریک جنب سوپر مارکت آراسته14