واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیر به تعداد 10 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی درستن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیریوسف درستنکهورستان دوراهی جنب پمپ بنزین ندارد 00
دایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیرفرهاد خمسهءخمیر ، بهار ، بلوار امام خمینی ، خیابان مطهری ، طبقه همکف0
هوشمند خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیرشهرام هوشمندخمیر ، بالا ، خیابان امام خمینی ، خیابان استادیوم ورزشی ، طبقه همکف0
آپاراتی زینب نمردی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیرزینب نمردیبندر خمیر ميدان آزادي پشت درمانگاه جنب تراشكاري واحدي31
آپاراتي فيصل شريفي خميري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیرفيصل شريفي خميريبندر خمير روبروي سالن امام رضا(ع)24
آپاراتي آذر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیرجاسم آذربندرخمير روستاي آرابي17
آپاراتي آشوغ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیرعبداله آشوغبندرخمير روستاي آرابي22
آپاراتي آسوده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیرعبداله آسودهبندرخمير كهورستان محله بركه سلطان28
آپاراتي ميلاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیرمنصور درددلبندرخمير -خيابان صدرالاسلام جنب منزل شخصي18
آپاراتي دلخسته خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در خمیريونس دلخستهبندرخمير كهورستان روستاي درگور35