واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میناب به تعداد 91 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی اسدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابیعقوب اسدی تمبکیبلوار آل محمد ص مقابل مدرسه دخترانه غدیر 0
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابستار شایستهمیناب ، گونران ، خیابان گلستان ، خیابان روبروی زمین ورزشی نخلستان ، طبقه همکف0
آپاراتی معجزه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابمحمد علی زادهمیناب ، 95دستگاه ، بلوار دانشگاه ، کوچه سوم ، طبقه همکف3
آپارتی عباس زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابمحمود عباس زاده رنجبرمیناب - لب رودخانه - خیابان ساحلی - روبروی پارک نبش کوچه ساحل 2 - طبقه همکف0
آپاراتی میلاد نور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابمرتضی رئیسیزهوکی - روستای بندزرک - گلشهر - خیابان زهوکی - نبش کوچه ولایت34جنب ستی سنتر - طبقه همکف39
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میناباسحق چاوکمیناب - پریتقی - بلوار رسالت - جنب آهن آلات زارع - طبقه همکف16
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابعباس دهقانینصیرائی - روستای حومه - بیدفری - خیابان امام علی - جنب مدرسه راهنمایی بهارانقلاب - طبقه همکف0
آپاراتی مدرن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابحمزه حسینی زاده مینابیمیناب - جویباریکو - بلوار ولیعصر - کوچه نبش کوچه67 - طبقه همکف112
آپاراتی خلیج فارس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابعلی جنگچی مینابیزهوکی - روستای بندزرک - گلشهر - خیابان زهوکی - کوچه جنب بانک ملت - طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابمحمد محمدی نسب حکمیحکمی - روستای حومه - حکمی - خیابان تیاب - کوچه مسجدولی عصر - طبقه همکف29
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابوحید نوشادیهشتبندی - هشبندی یک - خیابان اصلی - کوچه مغازه های مسجدجامع - طبقه همکف59
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابشهریار زائریاسلام آباد - روستای بندزرک - اسلام آبادزهوکی - خیابان اصلی - کوچه جنب مسجدمهدیه - طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابمرتضی زائریمیناب - مغیری - خیابان جاسک - بلوار آل محمد جنب تعمیرگاه آهنین - طبقه همکف0
آپاراتی ریاضی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابمحمد ریاضیمیناب - شیخ آباد - بلوار امام خمینی - جنب (مدرسه فاطمیه) - پلاک 1 - طبقه همکف0
آپاراتی زارعی فرد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابسهراب زارعی فرعلی اباد ، پشته علی آباد ، بلوار خلیج فارس ، روبروی پمپ بنزین آپاراتی سهراب زارعی فرد ، ساختمان بلالی ، طبقه همکف0
وفادار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابجلیل وفادارمیناب ، شیخ آباد ، بلوار امام خمینی ، جنب بانک صادرات ، طبقه همکف0
آپاراتی کمالی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابمرتضی کمالیمیناب ، زرکی ، بلوار امام خمینی ، روبروی اداره تربیت بدنی ، طبقه همکف0
آپاراتی اسماعیلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابحمیدرضا اسمعیلیسرمازغ ، سندرک روستای سرمازغ ، خیابان اصلی ، جنب تعمیرگاه صاحب الزمان ، طبقه همکف0
آپاراتی کریمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابمحمد کریمیمیناب ، رگو ، خیابان بهشت زهرا ، جنب مسجدعلی ابن ابیطالب ، طبقه همکف0
آپاراتی عابدین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مینابعابدین زاکران نسبعلی اباد ، پشته علی آباد ، بلوار خلیج فارس ، روبروی پمپ بنزین جنب عمده فروشی ، ساختمان بلالی ، طبقه همکف0