واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردیس به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تاپ سرویس امیر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردیسعلیرضا فریدونیجاده ملارد بعداز کانال وروردی فلکه 5 16
اتوسرویس اطمینان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردیسموسی شفاهی سدهیفردیس 45 متری امام خمینی جنب شهرک آزادگان 0
اتوسرویس کسری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردیسسیدمرتضی شورگشتیمشکین دشت ، مشکین دشت(شهرک احسانیه) ، خیابان احسان 3 ، بلوار احسانیه ، طبقه همکف15
اتو سرویس سعید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در فردیسسعید فیروزخشکه رودفردیس ، شهرک شهدای هفتم تیر ، میدان سپاه ، خیابان قریشی جنوبی ، نبش کوچه گل نرگس ، طبقه همکف0