واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نظرآباد به تعداد 1 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در نظرآبادمحمود عزیزینظرآباد کوچه ی شهید جلیل زارع (ریحان ۱) بلوار یادگار امام 290