واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبر به تعداد 16 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعمیرگاه خودرو نور محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرعباس نور محمدیکلیبر - بخش آبش احمد - روستای کلنتر43
تعمیر گاه امیدوار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرفرشید امیدوارکلیبر - بخش آبش احمد - روستای کلنتر23
پنچرگيري رسول خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبررسول نعمتي زيريانكليبر روستاي پيغام چاي18
تعمیرگاه افراسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرفیض اله افراسیکلیبر - روستای مولان11
تعمیر گاه دشتبان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرداوود دشتبانکلیبر - خیابان معلم - پایین تر از پمپ بنزین44
مکانیکی عبدالرحیمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرکریم عبدالرحیمیکلیبر - خیابان فرمانداری جنوبی - جنب بازرگانی11
مکانیکی کاظم زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرخداویردی کاظم زادهکلیبر - خیابان معلم17
لاستیک فروشی مطلب زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرپیمان مطلب زادهکلیبر- خیابان معلم -جنب ترمینال9
آهنگری طهماسب پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرنادر طهماسبپورکلیبر - بخش خداآفرین - شهر خمارلو - خ امام20
لاستیک فروشی میلاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرقادر یعثوبیکلیبر- خیابان معلم -روبروی ترمینال10
مکانیکی نامور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرامیرعلی نامورکلیبر- روستای یوزبند13
مکانیکی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبراسماعیل جلالی فرکلیبر-بخش خداآفرین -روستای تاتار علیا23
تعمیرگاه جواندل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرمصطفی جواندلکلیبر -بخش خداافرین - روستای جانانلو3
تعمیرگاه زنده نام خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرسیامک زنده نامکلیبر - بخش آبش احمد -روستای قلعه کندی4
مکانیکی خودروهای سبک خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرناصر مشفقیکلیبر - جاده اهر2
کانیکی اتومبیل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کلیبرخداویردی کاظم زادهکلیبر - خیابان معلم - روبروی ترمینال3
برچسب ها :

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک آذرشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک اسکو

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک اهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ایلخچی

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک باسمنج

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بستان آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بناب

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تبریز

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ترکمانچای

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جلفا

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خامنه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خدا آفرين

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خسروشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سراب

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سهند

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک شبستر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک صوفیان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک عجب شیر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مراغه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مرند

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ملکان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ممقان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ميانه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک هادی شهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک هریس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک هشترود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک هوراند

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ورزقان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چار اویماق

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کلیبر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک گوگان