واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرند به تعداد 34 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
محمدعلیخاک پور رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندمحمدعلی خاک پورخ بهشتی روبروی مسجدال یاسین 1587
محمدحسینعلی زاده رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندمحمدحسین علی زادهکشکسرای ج ترانزیت روبروی بانک سپه 04
میرحسنمیرحبیبی بیوه راه رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندمیرحسن میرحبیبی بیوه راهخ شهیدرجائی چهارراه کاشانی جنب سرور 010
محمدرحمانی ثانی رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندمحمد رحمانی ثانیخ پروین اعتصامی روبروی درب استادیوم 1274
پنچرگیری علیزاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندمجید علیزادهکشکسرای جاده بین المللی جنب شهرداری 09
پنچرگیری رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندرضا ابراهیمیمرند - خیابان آزادی - یالدور - 100 متر پایین تر از قلعه باستانی - پلاک 299 - طبقه همکف4
پنچرگیری آسیا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندسیدعلی سیدبنابمرند - چای کنار - خیابان آزادی، کوچه شهید حسین فتحی - نرسیده به مسجد امام جواد - طبقه همکف4
پنچرگیری امید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندامید خلیلیمرند ، بازرگان ، خیابان بازرگان ، خیابان یامچی ، طبقه همکف5
آپاراتی عسگر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندعسگر قربانی منورمرند ، طالقانی ، خیابان شهیدمهندس پورشریف ، بن بست سعادت ، طبقه همکف120
پنچرگیری نادر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندنادر نورالهیاردکلو (اردک لو) ، اصل مرز ، کوچه شهید منتظری ، طبقه اول5
پنچرگیری غلامی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندکمال غلامی دیزجیکانمرند ، یکان ، خیابان کمربندی ، خیابان مرندخوی ، طبقه همکف7
پنچرگیری رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندرضا پورکریممرند - خیابان آزادی - پایین تر از میدان مادر - روبروی ترانس برق - پلاک 76 - طبقه .3
پنچرگیری برادران دویدلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندمجید دویدلیمرند - خیابان بهشتی - یالدور - جنب تاکسیرانی - طبقه همکف6
پنچرگیری تیوبلس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرنداسماعیل دهقانی کشکیکشکسرای - کشکسرای - جاده ترانزیت - نرسیده به پمپ بنزین مسن - طبقه همکف4
پنچرگیری عباسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندمحمدرضا علی عباسی اربطانیمرند - جاده بازرگان - پایین تر از سه راهی پادگان - نبش کوی بنفشه - طبقه همکف8
خدمات خودرویی جواد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندجواد سلمانییامچی - بلوار ولایت - نرسیده به میدان - امام حسین (ع) - طبقه همکف23
پنچرگیری نوروزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندکاظم نوروزی خلیفهمرند ، خیابان طالقانی ، آخر بلوار شهید یاوری ، جنب بانک ملت ، پلاک . ، طبقه همکف6
پنچرگیری رسول خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندرسول حسن نژادکشکیمرند ، ترمینال ، روبروی پلیس ، + 10 ، طبقه همکف6
پنچرگیری و خدمات لاستیک آرش خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندغلامحسین غلامیمرند ، شهید رنجبری ، 29 متری ، جانبازان ، طبقه همکف6
پنچرگیری رحیم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مرندرحیم قاسم پورمرند ، خیابان شیخ رفیعیان ، روبروی مدرسه ، غیر انتفاعی مهر ، پلاک 108 ، طبقه همکف26
برچسب ها :

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک آذرشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک اسکو

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک اهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ایلخچی

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک باسمنج

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بستان آباد

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک بناب

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک تبریز

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ترکمانچای

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک جلفا

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خامنه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خدا آفرين

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک خسروشهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سراب

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک سهند

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک شبستر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک صوفیان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک عجب شیر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مراغه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک مرند

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ملکان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ممقان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ميانه

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک هادی شهر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک هریس

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک هشترود

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک هوراند

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک ورزقان

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک چار اویماق

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک کلیبر

آپاراتی و پنچرگیری لاستیک گوگان