واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گالیکش به تعداد 8 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
باطریسازی شیخ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گالیکشمحمدعلی شیخخ امام خمینی بلوار جانبازان 096
آپاراتی مدرن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گالیکشمهدی خسرویگالیکش - شهدا - خیابان امام خمینی(ره) - خیابان شهیدرجایی-نبش رجایی پنجم - طبقه همکف12
آپاراتی فرامرزی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گالیکشحسین فرامرزیخمرآباد ، خیابان آسیایی ، روبروی جاده تلوستان ، طبقه همکف0
آپاراتی قدس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گالیکشحبيب شيخ مؤدبگالیکش ، شیخ آباد ، خیابان آیت الله کاشانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 10416
آپاراتی رضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گالیکشمرتضی میرزاییشهرستان گالیکش خیابان امام خمینی(ره) جنب خیابان شهید محمدباقر خسروی0
آپاراتی مرتضی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گالیکشمرتضی شیخگالیکش - شیخ آباد - خیابان امام خمینی(ره) - نبش خیابان آزادی - پلاک 80 - طبقه همکف0
آپاراتی سایری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گالیکشفاطمه حصارنویگالیکش - شهرداری - خیابان امام خمینی(ره) - روبروی پارک انقلاب - پلاک -1,120 - طبقه همکف0
آپاراتی قدس خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گالیکشقاسمعلی وزیری دوزیناسلام آباد ، بالا روستا ، خیابان (دوزین) ، خیابان (اصلی اسلام آباد) ، طبقه همکف0