واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رامیان به تعداد 1 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
حسینسوخت سرائی رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در رامیانحسین سوخت سرائیدارکلاته خ اصلی نرسیده به شهرک ندارد 00