واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مراوه تپه به تعداد 6 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی کاوسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مراوه تپهعلی کاوسیگلی داغ ، خیابان نقشبندی ، کوچه خواجوی ، طبقه همکف0
آپارتی دوجی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مراوه تپهمحرم دوجیمراوه تپه روستای چناران 01
آپاراتی حسن زاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مراوه تپهنعمت اله حسن زادهروستای گلیداغ روستای گلیداغ 00
آپاراتی انا محمد دایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مراوه تپهانامحمد دیده ورقازان قایه - روستای پالیزان - ندارد - خیابان امام خمینی - خیابان شهیدقلی زاده - طبقه همکف16
آپاراتی خان حسن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مراوه تپهخان حسن شیردلمراوه تپه - شهرک کارمندان - خیابان ((مرتع20)) - خیابان شهیدمطهری - طبقه همکف0
آپاراتی حمید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مراوه تپهحمید شیردلمراوه تپه - شهرک کارمندان - کوچه روبروی کوچه گرمابه - خیابان شهید مطهری جنوبی - طبقه همکف77