واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گمیشان به تعداد 4 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گمیشانمصطفی آخوندیسیمین شهر - بناور - خیابان بسیج - بن بست ((آخوندی)) - طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گمیشانعبدالرحیم گلزارآرخ بزرگ ، کوچه امام خمینی 4 ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 2 ، طبقه همکف9
آپاراتی جبار خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گمیشانمیکائیل کتوکسیمین شهر ، قارقی ، کوچه جمهوری اسلامی28 ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف0
آپاراتی رومی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در گمیشانعبدالجلال رومیسیمین شهر ، قارقی ، بلوار شهرداری(کشاورزی) ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه اول0