واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلا به تعداد 36 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی توسلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاکمال الدین توسلیآق قلا - خ بندر - کوچه (بی نام 1) - خیابان 16 متری نماز - طبقه اول40
آپاراتی پرویز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاپرویز ایزدیآق قلا - قره داشلی - خیابان مختومقلی20[عبدلرحیم قره داشلی] - بلوار شهید مصطفی خمینی - طبقه همکف0
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاعلی دست زنخیوه لی - روستای شیخ موسی - ندارد - خیابان (سازمان حیدری) - خیابان شهید ابراهیم گری - طبقه همکف0
آپاراتی یوسف آق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلایوسف آقآق قلا - جمهوری اسلامی - خیابان شهیدمیرزاعلی - خیابان امام خمینی - طبقه همکف5
آپاراتی غلامحسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاغلامحسین لک زائیاسلام آبادعلیا ، اسلام آبادعلیا ، خیابان امام خمینی ، خیابان فرخی سیستانی ، طبقه همکف0
آپاراتی حبیب خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاحبیب ایزدیآق قلا ، آق تکه خان ، خیابان (مسجداهل تسنن) ، خیابان (کمربندی) ، طبقه همکف0
آپاراتی حسین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاحسین ربیعی زادهپیرواش ، کوچه خاتم الانبیاء 1[بسیج] ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف0
آپاراتی کر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاعبدالکریم کرآق قلا ، شهیدتمنالو ، خیابان شهید مطهری[شهید سلطانی] ، خیابان امام خمینی جنوبی ، طبقه همکف0
آپاراتی پورقاز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاعیسی پورقازآق قلا ، قزل ، کوچه اترک 8(5 میکائیل) ، خیابان امام خمینی شمالی ، طبقه همکف17
آپاراتی عبدالعزیز خوجمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاعبدالعزیز خوجمیآق قلا ، فازیک کارکنان دولت ، خیابان خرمشهر ، خیابان (بندرترکمن) ، طبقه همکف0
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلامحمود صحنهآق قلا ، قره داشلی ، خیابان مختومقلی 20 ، خیابان مصطفی خمینی ، ساختمان عبدالناصر طعنه ، طبقه همکف32
آپاراتي يونس توماج خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلايونس توماجآق قلا محله كل آباد خ استقلال جنب ايستگاه انبار الوم21
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاعبدالمجيد دازآق قلا روستاي يلمه ساليان20
آپاراتي نور محمد ارمشي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلانور محمد ارمشيآق قلا روستاي يلمه ساليان14
آپاراتي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاچوپانقلي گريآق قلا، روستاي گري دوجي20
آپاراتي شمس الدين توكلي دوگونچي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاشمس الدين توكلي دوگونچيآق قلا- خ مصطفي خميني- محله طعنه13
آپاراتي امين سن سبيلي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاامين سن سبيليآق قلا- روستاي چن سولي-ابتداي روستا12
آپاراتي حميد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاحبيب اله آقآق قلا، خ شهيد مصطفي خميني15
آپاراتي قرنجيك خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلاآي بي بي قرنجيكآق قلا- خ جهاد- جنب ايستگاه گرگان19
آپاراتي کاظمي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در آق قلانظرمحمد کاظميآق قلا، روستاي قانقرمه12