واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آباد به تعداد 25 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادجواد فیروزهعلی آباد - خیابان مزرعه - بهشت 25 - روبروی آهن فروشی مسعود - طبقه همکف0
آپاراتی محمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادامه هانی احمدیمزرعه ، مزرعه کتول ، خیابان امام خمینی(ره) ، دانش 7 ، طبقه همکف24
آپاراتی سمیعی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادرحمت اله سمیعی پاقلعهفاضل آباد ، بلوار امام رضا ، کوچه جنب رضوان هشتم ، آپاراتی سمیعی ، طبقه همکف134
آپاراتي بابا خان حسين آبادي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادبابا خان حسین آبادیخیابان سی متری شمالی روبروی امید 90
آپاراتی حسین آبادی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادمحمد رضا حسین آبادیخیابان امام رضا روبروی خیابان نوده کتول 0040
آپاراتی کمالی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادعلی اکبر کمالیخیابان سی متری شمالی نرسیده به چهارراه اول 0098
آپاراتي اسمعيلي خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادحسن اسماعیلیخیابان امام رضا (ع) جنب هتل زرندی0
نذارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادسمیه مرادیعلی آباد - بلوارامام رضا - خیابان فردوس 24 - بلوار امام رضا - طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادحسین حاجی آبادیمزرعه ، مزرعه کتول ، بلوار کشاورز ، بعد از بسیج ، طبقه همکف0
آپاراتی مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادمهدی غریب الازمنیعلی آباد ، خیابان امام رضا (ع) ، بلوار امام رضا(ع) ، روبروی دانشگده علمی کاربردی (بهزیستی) ، طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادمتین قریشیبدراق نوری علیا ، خیابان غزالی ، خیابان عدالت ، طبقه همکف27
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادناهید کهخاسنگدوین - سنگدوین - خیابان ورزش - خیابان علی آبادبه سنگدوین - طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادعبدالحکیم نظرخانیکوچک استاجیق ، کوچک استادجیق ، خیابان انقلاب ، جنب پست بانک ، طبقه همکف0
آپاراتی فرهاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادفرهاد فرشازاهداسلام آباد اول - روستای کتول - خیابان بی بی شیروان - اسلام آباد اول - جنب کوچه مدرسه - طبقه همکف10
------ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادمحمدحسن کوکلانیروستای مزرعه / خیابان اصلی / جنب شرکت تعاونی1
آپاراتی نوین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادحمیدرضا دوروزیبلوار امام رضا (ع) / جنب ترمینال غرب60
آپاراتی دوستان ( حسین سنگدوینی نوده ) خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادحسین سنگدوینی نودهخ سی متری شمالی / نبش امید 552
آپاراتی مظفری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادمحمد علی مظفریعلی آباد خیابان امام رضا انتهای بلوار11
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادعلی اکبر کمالیخیابان سی متری شمالی7
اپاراتی زنگانه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در علی آبادمحمد زنگانهخ طالقانی شمالی2