واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کوی به تعداد 15 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی و لاستیک فروشی زمانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویحیدرعلی زمانی میاندرهکردکوی - کردکوی - بلوار امام رضا - امام رضا هفتم روبروی گاراژ هزادستان - پلاک 481 - طبقه همکف1
آپاراتی صادق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویصادق حمزهکردکوی - . - بلوار امام رضا غربی - روبروی سندیکای کامیونداران - طبقه همکف89
آپاراتی شهریاری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویمتین شهریاریکردکوی - . - بلوار امام رضا شرقی - کوچه کمیته امداد - طبقه . - واحد .3
آپاراتی ایرانیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویحیدرعلی آهنگرکردکوی - میدان شهرداری - بلوار امام رضا غربی - روبروی هتل بهمن - پلاک . - طبقه .1
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویسمانه فلاحکردکوی ، . ، بلوار امام رضا غربی ، جنب مسجد امام خمینی ، طبقه همکف35
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویروح اله حدادیکردکوی ، . ، بلوار امام رضا شرقی ، جنب بانک تجارت ، طبقه همکف68
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویفریده حدادبلوچیکردکوی ، حجت آباد ، کوچه امیر 11 ، خیابان باهنر ، طبقه همکف0
ندارد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویستاره فراهییساقی ، روستای یساقی ، بعد از پل هوایی جنب سمساری ، طبقه همکف20
آپاراتی سعید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویصادق درزی کردکوی _ایستگاه بالاجاده_روبروی آژانس50001
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویمهران رضاییکردکوی بلوار امام رضا شرقی روبروی رستوران کد بانو3
زینبحسینی رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویزینب حسینیکردکوی _خیابان شهید بهشتی _روبروی مدرسه 15 خرداد1
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویشهرام بهنیافربلوار غربی روبروی کارواش خزر85
نقاشی حقیقت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویموسی بوژمهرانیبلوار شرقی امام رضا149
کلینیک تخصصی ترمز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویمحمود روشنسانجنب اداره دارائی60
آپاراتی مقدم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در کرد کویرضاعلی مقدمخیابان امام رضا شرقی جنب گاراژ هزاردستان65