واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گز به تعداد 11 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مرتضیشاه محمدی رسته : آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزمرتضی شاه محمدیبندر گز - جاده گرگان - کوچه ((صباغیان)) - جاده (گرگان بهشهر) - طبقه همکف0
اطمینان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزحسین رضائیبندر گز ، پل هاشم ، کوچه شهیدعلی اصغراخلاقی ، بن بست هاشم2(هاشم3) ، طبقه همکف26
خادمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزسیدمحسن سیدخادمیبندر گز ، شهیدکردی ، کوچه انقلاب 17 ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف0
سرعت جاده خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزحبیب اله امیریبندر گز ، بلوارامام خمینی ، خیابان (گز غربی) ، جاده (گرگان-بهشهر) ، طبقه همکف162
آپاراتی سید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزسیدحمیدرضا شفیع پوربندر گز ، بلوارامام خمینی ، جاده (گرگان-بهشهر) ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف0
اگزوز سازی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزرمضان علی صباغیاننرسیده به کارواش شربتی89
حافظ خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزشعبانعلی کردجزیبندر گز- خ اصلی گرگان- بهشهر39
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزفیروز رئیسیبندر گز- خ اصلی گرگان-بهشهر17
اپاراتي شفيع پور خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزسيد حميد رضا شفيع پوربلوارامام - جنب جوجه طلايي5
اپاراتي تيموري خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزموسي تيموريخ شهيد اسدي عرب - روبروي بانك ثامن19
بالانس درجا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر گزعلیرضا غمازیبندرگز بلوار امام ره29