واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمن به تعداد 30 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی لقمان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنلقمان کمبندرترکمن ، عظیم گل ، خیابان ساحل2(راه آهن) ، بلوار شهیدآرخی ، طبقه همکف1
آپاراتی خالق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنعبدالخالق کمبندرترکمن خیابان شهیدآرخی بین ساحل12و100
آپاراتی ایوب خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنعبدالطیف آخوندپورشهید آرخی روبروی بیمارستان 0 00
آپاراتی علی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنعبدالعزیز قوامیبندرترکمن - 22بهمن - بلوار شهیدآرخی - خیابان ساحل 14[22 بهمن-حنیف8] - طبقه همکف104
آپاراتی نعمت خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنمنیره رنجبربندرترکمن - آق دردی کر - خیابان آزادی6[شهید حافظی][جمهوری30] - بلوار آزادی - پلاک 1,319 - طبقه همکف68
آپاراتی ساحل خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنعبدالخالق بساوندبندرترکمن ، پساوند ، خیابان ساحل 19‏[صیادغربی] ، بلوار شهیدآرخی ، طبقه همکف24
آپاراتی محمد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنقربان محمد خواجهبندرترکمن ، خ گمیشان ، کوچه ((جعفری چوگان)) ، خیابان (جاده گمیشان) ، طبقه همکف0
اشرف لی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنعبدالقادر اشرف لیبندرترکمن ، ابوعمار ، خیابان (20 متری) ، بلوار شهید بهشتی ، طبقه همکف1
آپاراتی صادق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنصادق حمزهبندرترکمن جاده گرگان127
آپاراتی ایوب خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنعبدالطیف آخوندپوربندرترکمن خ شهید آرخی روبروی بیمارستان115
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنعبدالرشید خدادادیگمیشان روستای قلعه جیق110
آپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنالیاس یلقیخواجه نفس روبروی سه راه چارقلی122
آپاراتی عزیز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنعبدالعزیز اونقبندرترکمن خ ش آرخی124
آپاراتي بالانس كامپيوتري بهزاد خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنسونا عنصريبندر تركمن- بلوار شهيد آرخي- سه راه چپاقلي ساحل 1686
آپاراتی شافعی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنشکراله شافعیگميشان - خیابان امام خمینی12
آپاراتی توماج خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنقربان محمد توماجروستای خواجه نفس ضلع جنوبی جان چاقطامی6
آپاراتی کر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنفرهاد کرقارقی خیابان جمهوری اسلامی13
آپاراتی سارلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنامام قلی سارلیبناور خیابان انقلاب14
آپاراتی رومی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمناوراق تقان رومیسيمين شهر - خ جمهوری اسلامی جنب مدرسه راهنمايي خديجه كبري7
آپاراتی پنق خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در بندر ترکمنبهرام دوردی پنقبناور خیابان انقلاب جنب پل12