واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجان به تعداد 86 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
طاهری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانرقیه طاهریزنجان - بلوارآزادی - خیابان شهیدعلی قوام یاری - خیابان مقداد - طبقه همکف306
فدرال تایر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانمیثاق پاشاخانیکمربندی جنوبی خیام شرقی 16255
پنچرگیری رستمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانناصر رستمیالهیه خ عاصم زنجانی 47201
آپاراتی محمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانداود محمدیخیام شرقی روبروی سیلو 9226
آپاراتی نوروزی کیا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجاناصغر نوروزی کیاکوی سعیدیه خ شهید فکوری 1/23198
رادیال تایر مجید خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانمجید یوسفیزنجان - سرجنگلداری - کوچه (خروجی ترمینال) - بلوار والعصر - پلاک -10 - طبقه همکف213
پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانحمیدرضا محرمیخیام شرقی روبروی راه آهن پ 15210
پنچرگیری یاری لو خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانرسول یاری لوبیسیم خیابان شیخ فضل اله نوری 17-19173
پنچرگیری تهذیبی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانرحمن تهذیبیخ جمهوری اسلامی ما بین خیابان 10 و 11 اعتمادیه 163147
پنچرگیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانمرتضی رسولیخ توحید روبروی مسجد دباغها 258151
پنچرگیزی محرمی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجاننصراله محرمیسایان جنب ایران ترانسفو 0130
جوادسلطانی رسته : پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانجواد سلطانیکوی فرهنگ خ 45متری نرگس 324138
ستاررحیمی رسته : پنچر گیری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانستار رحیمیکوی سعیدیه میدان سپاه 5132
لاستیک زرین خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانبهرام رستمیزنجان ، صدرجهان ، کوچه شهیدحمیدمسلمیون ، خیابان صدرجهان ، پلاک 100 ، طبقه اول119
رادیال یاسر خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانیاسر شریعتیزنجان ، بی سیم ، خیابان 24متری ، بلوار جمهوری اسلامی ، پلاک 140 ، طبقه همکف129
پنچرگیری بهروز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانبهروز حبیبیزنجان ، دباغها ، کوچه شهیدجعفردیزجی ، خیابان توحید ، پلاک 298 ، طبقه همکف132
اسدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانمرتضی اسدیزنجان ، دباغها ، کوچه شهیدسیدصادق حسینی ، خیابان توحید ، پلاک 359.001 ، طبقه همکف137
آپاراتی سلطانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانمیثم سلطانیروستای قلی کندی زنجان 0119
آپاراتی بهمن خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانبهمن اسکندریخ مدرس زنجان 69114
لاستيك بارز خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در زنجانمحمد دارابيانخ خيام شرقي جنب شهرك بهشتي (مابين شهرك بهشتي و پارك خيام)51