واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامی به تعداد 11 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی قلیچی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیمهدی قلیچی قنبرآبادمیامی - امارت - خیابان کمربندی - خیابان اصلی - طبقه همکف6
اپاراتی مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیمهدی بخش زادهمیامی ، محدوده پذیرائی میامی ، خیابان کمربندی ، خیابان 45 متری ، طبقه همکف20
اپاراتی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیحسن جمال بسطامیبکران - روستای کلاته های شرقی - پشت جاده - خیابان جاده کشاورزی - خیابان دهیاری - پلاک 504 - طبقه همکف0
اپاراتی علیرضا خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیعلیرضا رادمنشکوهان - روستای کلاته های شرقی - خیابان شهرک - کوچه 12متری 2 - پلاک 28 - طبقه همکف53
اپاراتی عباسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیعلی اکبر حاجی عباسیمحمدآباد - روستای میامی - محمدآبادمیامی - میدان امام حسین - خیابان شهدا - پلاک 51 - طبقه همکف4
اپاراتی امینی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیمحمد امینیابراهیم آباد علیا - روستای میامی - اتوبان تهران-مشهد - خیابان ساحلی - خیابان (اصلی روستا) - پلاک 199 - طبقه همکف19
اپاراتی غفوریان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیمحمد غفوریاننردین - روستای نردین - نردین - - خیابان اصلی - طبقه همکف2
اپاراتی طاهری نسب خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیسمانه طاهری نسبکرنگ - روستای رضوان - خیابان طالقانی - خیابان شهدا - پلاک 92 - طبقه همکف2
اباراتی لطفی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیحسن لطفی فردابراهیم آباد - روستای میامی - ابراهیم آبادسفلی - خیابان اصلی - خیابان بی نام - پلاک 59 - طبقه همکف3
اباراتی باقارلی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیقربانعلی باقارلیابراهیم آباد - روستای میامی - ابراهیم آبادسفلی - خیابان اصلی - خیابان بی نام - پلاک 123 - طبقه همکف1
اپاراتی عسگری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در میامیمرتضی عسگریمیامی ، کمربندی ، خیابان حاج نائب ، خیابان اصلی ، طبقه همکف1