واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغان به تعداد 36 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
آپاراتی مسعود خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانمسعود حسنیکلاته ، کلاته رودبار ، ورودی خیابان امام خمینی(ره) ، جنب مدرسه سنگی ، طبقه همکف0
غزالی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانعباسعلی غزالیشهر دیباج، محله زردوان، بلوار شهدا، بعداز اداره راه و ترابری0
آپاراتی عباسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانمحمد عباسیبلوار چشمه علی، جنب اداره صنعت،معدن و تجارت0
آپاراتی هفت تنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانمحمدعلی هفت تنیجاده کمربندی جنب پمپ گازوئیل 00
آپاراتی تاراجی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانغضنفر تاراجیخیابان شهید بهشتی نرسیده به میدان امام حسین(ع)0
تعویض روغنی جلیلیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانربابه جلیلیانبلوار مدرس نرسیده به فنی و حرفه ای 00
تعویض روغنی کاوه خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانحمیدرضا کاوهخیابان شهید بهشتی جنب بانک سپه 0117
آپاراتی معتمدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانمحمد معتمدساطعیدامغان - شهرک انقلاب - خیابان شهیدرجائی - بلوار مفتح - - - پلاک 57 - طبقه همکف - واحد روبروی اداره راه و ترابری0
آپاراتی یوسفیان خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانابراهیم یوسفیانمیدان ورزش-جنب موزائیک سازی صالحی مقدم51
آپاراتی روشنایی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانذوالفقار روشناییکلاته رودبار-ابتدای شهرک ولیعصر8
آپاراتی مظهری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانحسین مظهریابتدای جاده شاهرود مقابل کارخانه الکترود23
آپاراتی شاه باشی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانحسین شاه باشیروستای کلاته رودبار- خ شهید رجایی12
آپاراتی اوحدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانحسین اوحدیجاده کمربندی-داخل پمپ بنزین عصاری16
آپاراتی اوحدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانحسین اوحدیجاده کمربندی-جنب پمپ بنزین10
آپاراتی قائم خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانغضنفر تاراجیخ شهید بهشتی-نرسیده به مسجد امام حسن7
آپاراتی آغوشانی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانعلی اکبر آغوشانیجاده اصلی ورزن-مقابل پمپ گازوئیل8
آپاراتی سرکاری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانحسین سرکاریخ شهید مطهری-ابتدای بلوار راه آهن10
آپاراتی تیموری خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانابوالفضل تیموریجاده کمربندی-مقابل پمپ بنزین7
آپاراتی هفت تنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانمحمد علی هفت تنیجاده کمربندی-جنب پمپ بنزین4
آپاراتی طوسی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در دامغانمحمد طوسیروستای جزن-جاده ابوالبق-مقابل شهرک جدید7