واحد های ثبت شده در گروه آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهدي شهر به تعداد 2 ردیف می باشد.
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعویض روغنی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهدي شهرعلی محمد جعفریبلوار عشایر پمپ بنزین 00
اتوسرویس مهدی خدمات وسایل نقلیه_آپاراتی و پنچرگیری لاستیک در مهدي شهرمهدی امتیمهدیشهر بلوار انقلاب نرسیده به سه راه المهدی43